12 червня 2018 року на кафедрі організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика, під головуванням професора В. Трохимчука, декана медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, відбувся міжкафедральний семінар профільних кафедр: контролю якості і стандартизації лікарських засобів, організації і економіки фармації, промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, фармацевтичної технології і біофармації для розгляду дисертацї здобувача наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри організації і економіки фармації С. Аугунас на тему: «Комлексне науково-теоретичне обгрунтування закономірностей розвитку системи медикаментозного забезпечення населення України з ноофармацевтичних та емерджентних позицій». Науковий керівник – д. фарм. н. професор М. Пономаренко.

Враховуючи доповідь С. Аугунас, відповіді на запитання, характеристику, надану науковим керівником, висновки рецензентів та обговорення дисертаційного дослідження постановили, що дисертаційна робота асистента Аугунас Сабіни Валеріївни за актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним у роботі матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковою новизною і практичним значенням повністю відповідає науковій спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» і може бути рекомендованою до офіційного захисту у спеціалізованій вченій раді за профілем після усунення зауважень і виправлення помилок.