11 червня 2018 року, за ініціативи завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., доцента С. Саволюка, колективом кафедри був проведений черговий науково-практичний семінар «Сучасна стратегія хірургічного лікування гострого панкреатиту».

Співробітниками кафедри були підготовлені цікаві мультимедійні доповіді: 1) д. мед. н., доцент С. Саволюк – «Сучасна концепція комплексного хірургічного лікування гострого панкреатиту та його гнійно-некротичних ускладнень (огляд уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 2016 р.) – з оцінкою результатів впровадження в рутинну роботу хірургічної клініки Київської МКЛ № 8»; 2) к. мед. н., доцент В. Лисенко – «Роль лапароскопії в хірургії гострого панкреатиту в залежності від фази його перебігу (ранні та пізні операції лапароскопічним доступом)»; 3) асистент М. Крестянов – «Значення пункційних ехо-контрольованих втручань в лікуванні ускладнень гострого панкреатиту в різний термін його перебігу»; 4) д. мед. н., доцент С. Саволюк – «Можливості терапії негативним тиском в лікуванні гнійно-некротичних ускладнень гострого панкреатиту».

Всі доповіді ґрунтувалися на сучасних європейських та світових протоколах, підкріплені власними відеоматеріалами з кафедрального архіву та ґрунтовними розборами складних клінічних випадків.

                    

Активне залучення лікарів-інтернів ІІ та ІІІ року навчання, клінічних ординаторів, аспірантів, курсантів передатестаційного циклу та запрошених співробітників клінічних баз кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика (Київська міська клінічна лікарня № 8, Ірпінська центральна міська лікарня) до конструктивної дискусії та обговорення суттєво підвищує якість та ефективність навчального процесу, мотивуючи до подальшого професійного зростання та удосконалення.