5 червня 2018 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулась атестація клінічних ординаторів хірургічного факультету другого року навчання.

Відкрив засідання декан хірургічного факультету доцент Володимир Шуба, який проінформував присутніх про порядок проведення атестації клінічних ординаторів та зачитав наказ ректора № 2258 від 21.05.2018 року. Голова перевірочної комісії хірургічного факультету професор О. Мовчан представив дані стану підготовки клінічних ординаторів до атестації на 15 кафедрах факультету.

Клінічні ординатори звітували про виконання індивідуальних планів за два роки навчання за відповідними спеціальностями, а саме «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Нейрохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Оториноларингологія», «Онкологія», «Офтальмологія», «Хірургія», «Урологія».

В обговоренні звітів взяли участь голова та члени атестаційної комісії хірургічного факультету: доцент В. Шуба, професор Г. Герцен, професор О. Лоскутов, професор В. Крижевський, професор В. Попов та кандидат медичних наук Р. Остапчук.

Заключну промову виголосив декан факультету, наголосивши на високому рівні підготовки клінічних ординаторів кафедр хірургічного факультету та побажавши їм успіху та наснаги у професійній діяльності.

За результатами атестації, успішно завершили навчання 29 клінічних ординаторів, з них - 9 іноземних громадян. Кандидатури шести клінічних ординаторів, які показали найкращі результати під час атестації, рекомендовані до участі в конкурсі до вступу в аспірантуру.