З 24 травня по 08 червня 2018 р. на кафедрі медичної та лабораторної генетики проходив цикл тематичного удосконалення «Актуальні проблеми медичної генетики» для викладачів медичних закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових співробітників.

На циклі проходили навчання 13 слухачів – викладачі клінічних кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика, НМУ імені акад. О.О. Богомольця та ДУ «Інституту спадкової патології НАМН України».

Цикл проводився за оновленою програмою, у яку ввійшли наступні тематики: наукове підґрунтя генетики, як навчальної дисципліни для формування мислення і практичної діяльності лікаря-генетика, лікаря-лаборанта-генетика та спеціаліста з вищою немедичною освітою; законодавчі, науково-організаційні та нормативно-правові основи медико-генетичного забезпечення в Україні; актуальні проблеми клінічної генетики в сучасних умовах; сучасні методи діагностики генетики людини та можливості терапії і профілактики спадкових хвороб.

Лекційні та семінарські заняття проводилися на високому методичному рівні. Особливу зацікавленість слухачів привернули лекції з фармакогенетики, онкогенетики, імуногенетики та з питань етики і деонтології в генетиці.

Всі слухачі успішно склали залік та отримали посвідчення встановленого зразку.