1 червня 2018 року в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України відбулися ХІ давньоруські історико-філософські читання пам’яті видатного українського філософа Вілена Сергійовича Горського «Філософські ідеї в культурі Київської Русі».

У роботі читань, в якості секратаря організаційного комітету, взяв участь доцент кафедри філософії Олександр Киричок. Він представив нове видання «Ucrainica mediaevalia», що є міждисциплінарним рецензованим науковим журналом, присвяченим широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії, новим знахідкам у галузі текстології, епіграфіки чи палеографії середньовічної і ранньомодерної України, Європи та Візантії.

Організаторами читань виступили Інститут філософії НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, журнал «Наука і суспільство».

Як і в попередні роки, читання присвячено духовній спадщині Київської Русі, що в наш час намагаються осягнути філософи, історики, археологи, етнографи, літературознавці, мистецтвознавці в усіх її різнобічних аспектах. Серед учених є і ті, хто здійснює спроби вивчити києворуські філософські надбання, відшукати в її багатоманітній культурі елементи філософського знання. Отже, читання стали своєрідною міждисциплінарною платформою для представників різних дисциплін, що дає змогу не лише обмінюватися досвідом, але й більш продуктивно та комплексно досліджувати середньовічну та ранньомодерну культури.