7 червня 2018 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулася атестація клінічних ординаторів Інституту стоматології другого року навчання.

Відкрила засідання директор Інституту, голова атестаційної комісії  проф. О. Дорошенко. Вона привітала клінічних ординаторів, в тому числі громадян іноземних держав, із завершенням навчання на клінічних базах кафедр стоматології, терапевтичної стоматології, щелепно-лицевої хірургії  Інституту стоматології Академії.

Клінічні ординатори звітували про виконання індивідуальних планів за два роки навчання за такими спеціальностями, як: «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія»,  «Хірургічна стоматологія».  Вони виконали в повному обсязі начальний план і програму клінічної ординатури, склали заліки з відповідних дисциплін та отримали позитивні характеристики кафедр, підтверджені протоколами кафедральних засідань.

В обговоренні звітів узяли участь голова та члени атестаційної комісії: проф. О. Дорошенко, проф. О. Вєсова, доц. І. Трубка, доц. Н. Бакшутова, доц. О. Ступницька.

Випускники позитивно оцінили якість навчання у клінічній ординатурі Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, високий професійний рівень професорського-викладацького складу та доброзичливе ставлення до слухачів.