На кафедрі філософії факультету підвищення кваліфікації викладачів триває навчання аспірантів денної очної форми навчання. Останнім часом став користуватися популярністю такий вид проведення семінарських занять, як тематична дискусія. Так, вдруге відбулася тематична дискусія на тему «Людина, як хвороба» за участю завідувача кафедри професора С.  Пустовіт і за модеруванням старшого викладача кафедри к.філос.н. Є. Буцикіна.

На обговорення винесено такі питання: 1) демаркація тваринного та людського способу буття в межах негативної, компенсаторної антропології А. Ґелена; 2) роль соціальних інститутів та інтерпретації життєвої ситуації в умовах редукції інстинктивних форм поведінки людини; 3) людина, як інституційна істота.

У ході дискусії наголошено на тому, що демаркація тваринного та людського способу буття та фундаментальна ущербність («хвороба») людського існування обумовлена, в першу чергу, редукцією інстинктивних форм поведінки, проте компенсується наявністю соціальних інститутів. У сучасних умовах людина постійно зіштовхується з необхідністю інтерпретації життєвих ситуацій, що призводить до інтерпретаційного (орієнтаційного) перевантаження. Позбавитися від цього (феномен розвантаження) вдається в символічно влаштованих формах поведінки – інститутах. Соціальні інститути замінюють людині інстинкти, а їх руйнація призводить до таких трагедій, як голодомор, голокост тощо.  Наприкінці заняття відбулося узагальнення висновків тематичної дискусії виходячи з наукових знань і практичного досвіду аспірантів.

Участь у тематичних дискусіях розвиває логіко-аналітичні здібності слухачів, їх уміння використовувати знання, набуті при вивченні філософії та інших дисциплін, для аргументації та обґрунтовування власної позиції, розкриває евристичний потенціал наукової картини світу, філософських і інших наукових теорій.