З 14 травня на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика розпочався цикл навчання лікарів-інтернів сімейної медицини.

В тижневий цикл передбачено інтенсивний курс з невідкладної та планової абдомінальної хірургії, знання яких необхідні майбутнім фахівцям для формування раціонального клінічного мислення та побудови оптимального діагностично-лікувального маршруту для пацієнтів.

Робота на кафедрі для лікарів-інтернів побудована таким чином, що, окрім представлення лекційного матеріалу, який сформовано на основі сучасних протоколів та доповнено власним кафедральним архівом відеоматеріалів при виконанні складних оперативних втручань лапароскопічним доступом, значна увага відводиться саме практичній підготовці з акцентом на набуття та відпрацювання практичних навичок при роботі з пацієнтом та інтерпретації результатів лабораторно-інструментальних досліджень.

Так, лікарі-інтерни взяли участь в клінічному обході пацієнтів завідувачем кафедри д. мед. н., доцентом С. Саволюком, що знаходяться на лікуванні в відділенні малоінвазивної хірургії та флебології МКЛ № 8 м. Києва, яка є основною клінічною базою кафедри, з наступним клінічним обговоренням важких та складних пацієнтів.

Щоденна присутність на ранкових клінічних конференціях та щоденна участь в обході найбільш важких хірургічних пацієнтів у відділенні реанімації та інтенсивної терапії дозволяє ознайомитись з ритмом роботи ургентної хірургічної клініки та з усім спектром хірургічних нозологій та їх можливих ускладнень, а щоденна присутність в операційних дозволяє продемонструвати весь арсенал та можливості сучасних відкритих та малоінвазивних хірургічних технологій.

Крім цього, в програмі підготовки лікарів-інтернів сімейної медицини передбачена робота в приймальному відділенні, особливо під час ургентних чергувань клініки, та участь в післяопераційній курації пацієнтів (виконання заміни асептичних пов’язок, догляд за дренажними системами, ознайомлення з навичками роботи з VAC- апаратами, які застосовуються в клініці не тільки при лікуванні гнійно-септичних захворювань тулуба та кінцівок, але й при лікуванні гнійно-некротичних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту та загального перитоніту).

Таким чином, зусилля колективу кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика спрямовані на інтенсифікацію підготовки лікарів-інтернів, в тому числі під час проходження ними суміжних циклів, а програма вибудовується насиченою та максимально корисною в подальшій роботі молодих фахівців.