11 - 12 травня 2018 року в м. Львів на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи лікування цукрового діабету, метаболічного синдрому і ожиріння: мультидисциплінарний підхід», яка проводилася в рамках Галицьких днів ендокринної хірургії, на яку зібралися представники та делегати хірургічної спільноти нашої держави для обговорення найактуальніших та найскладніших питань сучасної баріатричної хірургії.

Конференція носила науково-практичне спрямування, оскільки, поряд з проведенням секційних засідань з виступами фахівців експерт-класу з баріатричної та метаболічної хірургії, поєднувалася з майстер-класом Live Surgery в рамках демонстрації лапароскопічних операцій - рестриктивної Sleeve Gastrectomy та комбінованого Roux-en-Y Gastric Bypass з приводу морбідного ожиріння і метаболічного синдрому за участю відомого спеціаліста з хірургічного лікування хворих з метаболічним синдромом проф. Пламена Стайкова (Франкфурт-на-Майні, Німеччина).

НМАПО імені П.Л. Шупика на цьому заході представляв завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії, д. мед. н., доцент С. Саволюк.

У рамках наукової програми конференції д. мед. н., доцент Саволюк, представив доповідь – «Інтеграція проколу хірургії швидкого відновлення в хірургію морбідного ожиріння», яка є узагальненням накопиченого досвіду хірургічної клініки кафедри щодо застосування передових підходів до хірургічного малоінвазивного лікування метаболічного синдрому, морбідного ожиріння та цукрового діабету ІІ типу шляхом застосування мінімальноінвазивної рестриктивної операції – лапароскопічна гастроплікація (54 хворих), досвід виконання якої у клініки кафедри хірургії та судинної хірургії є найбільшим в Україні, в рамках імплементації протоколу хірургії швидкого відновлення для досягнення позитивних післяопераційних результатів та активного впровадження технології електрозварювання живих біологічних тканин в баріатричну хірургію.

Доповідь та мультимедійний супровід викликав жваве обговорення серед аудиторії та інших доповідачів, особливо моменти виконання симультанних оперативних втручань у хворих з метаболічним синдромом, ожирінням та цукровим діабетом ІІ типу при наявності симптомних гриж стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Результатом дискусії, в якій взяв участь д. мед. н., доцент С. Саволюк, було прийнято рішення щодо налагодження наукової співпраці та обміну досвідом між хірургічними клініками по імплементації технологій хірургії швидкого відновлення та технології електрозварювання живих біологічних тканин для їх використання в баріатричні хірургії, створення Національного реєстру пацієнтів після баріатричних операцій для мультидисциплінарного моніторингу та відслідковування віддалених результатів.