Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та колектив Інституту стоматології запрошує до навчання в інтернатурі випускників стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти України.

Пріоритетним напрямком роботи Інституту стоматології є первинна спеціалізація (інтернатура) за спеціальностю «Стоматологія». Високу якість підготовки інтернів забезпечує потужний колектив науково-педагогічних працівників з великим досвідом практичної роботи.

Лікарі-інтерни Інституту стоматології не лише отримують знання про новинки сучасної стоматології, а у творчій співпраці з провідними фахівцями галузі розглядають цікаві клінічні випадки, ознайомлюються з прогресивними методами надання стоматологічної допомоги, зокрема невідкладної, що є вкрай необхідними для успішної практичної діяльності лікаря-стоматолога. Проблемно-орієнтоване навчання сприяє покращенню клінічного мислення у молодих стоматологів та прийняттю правильних рішень у складних клінічних випадках.

Під час навчання в інтернатурі надаються широкі перспективи для професійного розвитку та подальшої наукової роботи: участь у міжнародних науково-практичних конференціях та конгресах, майстер-класах та симпозіумах з актуальних питань сучасної стоматології. Створені можливості для участі лікарів-інтернів у громадській та благодійній діяльності.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 (навчально-лабораторний корпус, перший поверх, к. 38 – сектор інтернатури навчального відділу) (044) 205-49-07.

Кафедра стоматології: м. Київ, вул. Пимоненка, 10А, 4 поверх (044) 482-08-41, 482-32-80.