Наукове дослідження саркоїдозу, яке проводилось в стінах Академії – актуальна проблема сучасності. Сьогодні саркоїдоз зустрічається у всіх країнах світу, серед представників усіх рас та етнічних груп, у чоловіків і жінок переважно молодого та середнього віку, але може спостерігатися у дітей та літніх людей. При саркоїдозі вражаються всі без винятку органи й системи, у зв’язку з чим проблема його діагностики і терапії має мультидисциплінарний характер. Однак враховуючи те, що ураження легень і внутрішньогрудних лімфатичних вузлів зустрічається в 95 % випадків і має специфічні епідеміологічні та клінічні особливості, саркоїдоз органів дихання умовно розглядається, як окрема форма захворювання, що має індивідуальні коди в Міжнародній класифікації хвороб.

В Україні епідеміологічні дослідження щодо саркоїдозу органів дихання до теперішнього часу не проводилися. У зв’язку з цим не встановлені рівні захворюваності та поширеності саркоїдозу, не відома структура хворих залежно від форми й стадії захворювання, не встановлена частота екстрапульмональних уражень.

У травні 2017 р. доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика Г. Гуменюк успішно захистила докторську дисертацію за спеціальності 14.01.27 «Пульмонологія». Тема дисертації: «Саркоїдоз органів дихання в Україні: епідеміологія, структура, семіотика, алгоритми, діагностика та лікування».

Г. Гуменюк вперше досліджено показники епідеміології та структури саркоїдозу органів дихання в Україні, вивчені віддалені результати лікування хворих, а також досліджена частота класичних (високоспецифічних) і атипових КТ-проявів саркоїдозу з ураженням паренхіми легень. У результаті встановлено, що наявні класичні КТ-симптоми в різному поєднанні дають змогу упевнено встановити діагноз в середньому у 97 % хворих, в 3 % випадків верифікація діагнозу потребує проведення трансбронхіальної або хірургічної біопсії легені.

17 січня 2018 р. на засіданні вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика урочисто привітали Г. Гуменюк із здобуттям наукового ступеня доктора медичних наук.