29 - 30 березня 2018 р. у Києві в приміщенні «Президент Готелю» відбулася щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах». Проведення цього заходу було організовано науково-педагогічними працівниками кафедри фтизіатрії і пульмонології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика та співробітниками ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» під керівництвом завідувача кафедри професора Ю. Фещенка та за підтримки ВГО «Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України», Національної академії медичних наук України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Необхідність проведення цього заходу, який відвідали фахівці з більшості регіонів України, була зумовлена вкрай високою актуальністю проблеми хіміорезистентного туберкульозу (ТБ) як в Україні, так і світі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2015 р. 10,4 млн. людей (56% чол., 34% жін., 10% дітей) захворіли на ТБ та 1,4 млн. померли від нього. Найбільш небезпечними на даний час є хіміорезистентні форми ТБ, особливо мультирезистентний (МРТБ) і ТБ з розширеною резистентністю (РРТБ). Лише у 2015 р. у 580 тис. людей у світі виник МРТБ, ефективність лікування якого складає 52% (28% з РРТБ).

На жаль, в Україні МРТБ діагностують у 22% хворих з новими та у 56% з повторними випадками ТБ. При цьому за темпами зростання МРТБ Україна посідає 2-ге місце в Європі, 4-те за його поширеністю у хворих з новими та 1-ше місце – у хворих з повторними випадками ТБ, що суттєво знижує ефективність лікування відповідних пацієнтів. На жаль, у 2017 р. ситуація МРТБ в Україні продовжувала погіршуватися.

Саме актуальним питанням ведення хворих на хіміорезистентний ТБ й були присвячені доповіді науково-педагогічних працівників кафедри фтизіатрії і пульмонології, зокрема професора Ю.  Фещенка, професора С. Зайкова, к. мед. н. А. Барбової. Протягом конференції представлено інші доповіді з широкого кола питань щодо ведення даних категорій пацієнтів на стаціонарному та амбулаторному етапах, обговорено чисельні соціальні, організаційні та практичні проблеми, з якими зіштовхуються лікарі у своїй практиці. Особливе місце в роботі конференції було приділено можливостям сучасної діагностики, хіміотерапії та хірургічного лікування пацієнтів з МРТБ та РРТБ.

Закінчилася конференція цікавою дискусією та прийняттям резолюції про необхідність удосконалення соціальної та медичної допомоги хворим на хіміорезистентний ТБ.