Розширення мережі клінічних баз для проведення освітнього процесу, наукових досліджень та надання медичної допомоги – одне з пріоритетних завдань клінічних кафедр. Особливе значення надається закладам охорони здоров’я приватної форми власності. Ці заклади мають сучасне устаткування, медичну апаратуру, що може дати можливість слухачам НМАПО імені П.Л. Шупика ознайомитися з новітніми технологіями та методами діагностики.

ТОВ «МЛ ДІЛА» привернула увагу науково-педагогічних працівників Академії наявністю широкого переліку рідкісних новітніх технологій; рівнем сучасного технічного оснащення; високим професіоналізмом співробітників; налагодженими згідно зі світовими стандартами процесами, в тому числі сертифікацією по ISO 9001:2015 і акредитацією по ДСТУ EN ISO 15189:2015; постійним підтвердженням якості роботи системи управління компанії міжнародними аудиторами.

У кінці 2017 року, після експертного оцінювання фахівцями НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології підписала договір з «МЛ ДІЛА», згідно з яким лабораторія  стала клінічною базою кафедри. 

У результаті розпочатої взаємодії, цілий ряд стандартів «МЛ ДІЛА» планується включити до ключових компетенцій при підготовці фахівців.

12 квітня 2018 р.  проведено перше заняття слухачів циклу спеціалізації кафедри на території нової клінічної бази.

Викладачі кафедри, сумісно з співробітниками лабораторії, протягом робочого дня розглянули  ряд питань пов’язаних з сумісною роботою лікаря і  клінічної лабораторії. Багато часу на семінарі приділили  питанням пов’язаним з системою якості і  забезпеченням якості професійного продукту для лікаря.

Детально розглянуто структуру і етапи роботи в з замовленням лікаря і те яким чином лікар може і повинен  впливати на підготовку пацієнта до здачі матеріалу для подальшого проведення якісних  аналізів. Особливо цікавим було відвідування відділу клінічних лабораторних досліджень. Слухачі побачили самі сучасні технічні засоби на яких проводяться лабораторні дослідження і ознайомились з принципами виробництва досліджень для діагностики різних видів алергічних захворювань та оцінки стану гуморального і клітинного імунітету.

Закінчились заняття семінаром на якому розглядалися питання допомоги клінічної лабораторії в пошуку лікаря при рішенні складних клінічних завдань.

Плідна співпраця кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології і лабораторії «Діла» дозволить значно покращити і оптимізувати підходи до діагностики імунозалежних та алергічних захворювань.