12 квітня 2018 року на кафедрі  завершились цикли передатестаційної підготовки та стажування за спеціальністю  «Організація і управління охороною здоров’я» для керівників органів і закладів охорони здоров’я, їх заступників.

Навчання пройшли 65 слухачів. За посадою переважали перші керівники медичних закладів: головні лікарі, директори та їх заступники (72%). В основному це кияни та мешканці Київської області (91%) – керівники медичних закладів комунальної форми власності. Для них є актуальними питання реформування первинної ланки медико-санітарної допомоги, що викладаються на кафедрі.

Програма циклу побудована за модульною структурою, в якій викладаються теми управління галуззю охорони здоров’я та окремими медичними закладами. Це питання державної політики в охороні здоров’я, наукових основ управління, реформування галузі, фінансового менеджменту, управління персоналом, управління якістю медичної допомоги тощо.

Більшість слухачів (81%) навчались, маючи значний стаж (більше 20 років) управлінської роботи в системі охорони здоров’я.

Всі слухачі циклів успішно здали тестовий комп’ютерний контроль. З них майже 70% слухачів підтвердили або здобули право атестуватись на вищу категорію; 25% слухачів отримали право атестуватись на першу категорію, решта слухачів здали іспит на відповідність другій категорії.   

На циклі всі підтвердили звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю  «Організація і управління охороною здоров’я» та отримали право працювати в управлінських структурах галузі охорони здоровя.

На заключній конференції слухачі позитивно відгукнулись про результати навчання, відзначили високий професіоналізм викладачів, педагогічну майстерність, логічність викладання та поєднання теорії з практикою. Вони подякували педагогам за отримані знання, побажали здоров’я, творчих успіхів та подальшого співробітництва.

Завідувач кафедри д.мед.н. В. Михальчук наголосив, що висловлені під час підведення підсумків пропозиції стосовно більш ґрунтовного ознайомлення слухачів з впровадженням громадського здоров’я та з особливостями діяльності приватних медичних закладів будуть впроваджуватись в навчальні програми кафедри управління охороною здоров’я.