На кафедрі кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика завершилася робота над створенням нового науково-методичного видання «Настанови з клінічної  ехокардіографії». Це наукове видання створювалося спеціалістами кафедри та ДУ «ННЦ «Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України».

Ехокардіографія, що має вже більше ніж півстолітню історію, сьогодні  є скринінговим методом ультразвукової візуалізації кардіальних структур і оцінки центральної гемодинаміки, який дає змогу отримати максимально повну інформацію про структуру і функцію міокарда, клапанних структур, стан центральної гемодинаміки, допомогти кардіологу в отриманні показань до хірургічного лікування при вроджених і набутих вадах серця, інфекційному ендокардиті, ішемічній хворобі серця, її ускладненнях та кардіоміопатіях. Лікар-клініцист має добре орієнтуватися в основних ехокардіографічних структурних і функціональних ознаках різноманітних захворювань серця.

Пропонований практичний посібник орієнтований на лікарів-кардіологів, які самостійно виконують або інтерпретують результати трансторакального Ехо-КГ дослідження, лікарів функціональної й ультразвукової діагностики, терапевтів, лікарів сімейної медицини, яким щоденно доводиться стикатися з різноманітними серцево-судинними патологіями, і грунтується на існуючих на сьогодні рекомендаціях. Теоретичний матеріал ілюстровано великою кількістю схем і малюнків, в яких враховано сучасні рекомендації та власний клінічний досвід авторів, що допоможе досліднику-початківцю глибоко освоїти методику ехокардіографії.