5 квітня 2018 року, на запрошення Миколаївського осередку обласної та міської Асоціації хірургів України, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., доцент С. Саволюк взяв участь в роботі науково-практичного семінару, що був присвячений проблемам хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи, де виступив з програмними доповідями: «Синдром діабетичної стопи: сучасний погляд на хірургічну проблему».

У своєму виступі д. мед. н., доцент С. Саволюк представив накопичений досвід очолюваної ним хірургічної клініки кафедри хірургії та судинної хірургії щодо стратегії лікування гнійно-септичних ускладнень синдрому діабетичної стопи та вирішення тактичних проблем при лікуванні пацієнтів з ургентною та плановою абдомінальною хірургічною патологією на тлі цукрового діабету.

Було презентовано сучасний протокол хірургічного лікування гнійно-септичних ускладнень синдрому діабетичної стопи для реалізації концепції органозберігаючої хірургії, а саме інтеграція ендоваскулярних методик відновлення магістрального та периферичного артеріального кровотоку, принципів функціональної імобілізації для розвантаження стопи внаслідок аномального розподілу тиску на підошву, застосування вакуумної терапії та сучасних раньових покриттів, особливості антибактеріальної та антикоагулянтної терапії, враховуючи останні європейські рекомендації (International Diabetes Federation, IDF).

Було презентовано досвід кафедри щодо виконання лапароскопічним доступом баріатричних операцій (лапароскопічна гастроплікація), впроваджуючи рекомендації American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) та протоколи International Diabetes Federation (IDF) перегляду 2017 року стосовно лікування морбідного ожиріння у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу.

Були висвітлені новітні періопераційні протоколи супроводу та хірургічного лікування пацієнтів з ургентною абдомінальною патологією шляхом впровадження мультимодальної програми швидкого відновлення при лапароскопічному хірургічному лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом при перфоративній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, при деструктивних формах гострого апендициту та гострого холециститу.

Зацікавленість аудиторії викликали результати застосування вакуумної терапії при відкритій технології лікування пацієнтів з загальним гнійним перитонітом та гнійно-некротичними ускладненнями гострого деструктивного панкреатиту, яка дозволяє зменшити кількість етапних санаційних втручань і вплинути на показники післяопераційних ускладнень, що визначають летальність.

Доповідь, мультимедійний супровід та представлені відеоматеріали викликали жваву дискусію серед хірургічної аудиторії.

Проведення подібних заходів дозволяє презентувати досвід хірургічної клініки кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика для розширення географії залучення курсантів на навчання на циклах тематичного удосконалення та науково-практичні заходи, які активно проводить кафедра хірургії та судинної хірургії.