У конференц-залі Харківської медичної академії післядипломної освіти відбувся семінар «Електрокардіографічна діагностика і ведення пацієнтів з тахіаритміями», спільно з відкритим засіданням профільних кафедр з функціональної діагностики. У заході взяли участь близько 60 кардіологів і лікарів з функціональної діагностики Харківської області.  

Семінар відкрила завідувач кафедри кардіології і функціональної діагностики ХМАПО професор В. Целуйко. У своєму майстер-класі завідувач кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика професор О. Жарінов висвітлив аспекти диференціальної ЕКГ-діагностики, антиаритмічної, антитромботичної терапії та показання до катетерних інтервенцій у пацієнтів із суправентрикулярними тахіаритміями з позицій діючих узгоджених рекомендацій. Доцент В. Куць детально розповів про сучасні принципи диференціальної діагностики тахікардій з широкими комплексами QRS, лікування шлуночкових тахікардій, підходи до профілактики раптової кардіальної смерті при електричних і міокардіальних хворобах, показання до імплантації внутрішнього кардіовертера-дефібрилятора. Професор В. Целуйко у своїй доповіді висвітлила основні положення європейського консенсусу з використання прямих пероральних антикоагулянтів, опублікованого в березні 2018 року.

Учасники наради профільних кафедр обговорили зміст програм циклів спеціалізації та передатестаційного циклу з функціональної діагностики, а також вдосконалення тестових завдань за спеціальністю