У межах здійснення міжнародної діяльності кафедра сімейноїмедицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика забезпечує освітній процес для іноземних громадян, які навчаються у клінічній ординатурі: Хорват Наталії Валентинівни (Германія) та Ллойда Гвишері (Зімбабве).

2 березня 2018 р. керівництвом Інституту у складі директора професора О. Шекери, доцента В. Ткаченко, А. Жестерьова та голови комісії з міжнародної діяльності ВР ІСМ – доцента кафедри паліативної та хоспісної допомоги, к. мед. н. А. Царенка, у присутності завідувача кафедри професора Л. Матюхи була проведена перевірка навчального процесу іноземного громадянина Ллойда Гвишері, який на момент перевірки проходив навчання на одній з клінічних баз кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги – у відділенні неврології клінічної лікарні № 15 Подільського району м. Києва.

Комісія з’ясувала умови, в яких відбувається навчання, ставлення Ллойда Гвишері до освітнього процесу, наявність комунікацій з лікарями відділення, науково-педагогічними працівниками кафедри, а також наявність зауважень до клінічного ординатора з боку колег. На сьогодні Ллойд Гвишері є сумлінним сімейним лікарем, який відповідально ставиться до своїх обов’язків, здійснює лікувальну роботу разом з лікарями відділення, має повагу як з боку пацієнтів, так і з боку колег, цікавиться науковими досягненнями в царині неврології та піднімає свій професійний рівень.