1 березня 2018 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, основною клінічною базою якої є 3 хірургічних відділення Київської міської клінічної лікарні №8, розпочали навчання лікарі-інтерни ІІ року за спеціальністю «Хірургія».

Доцент С. Саволюк на вступній лекції доповів про робочий план, програму інтернатури та завдання, які стоять перед молодими лікарями щодо поглиблення теоретичної підготовки і вдосконалення практичних навичок та вмінь з усіх розділів клінічної хірургії згідно з зауваженнями проміжної атестації по завершенню І року навчання, вимоги щодо оформлення індивідуальної документації лікарів-інтернів під час проходження очної частини навчання.

Під час виробничої наради завідувач кафедри, д. мед. н. С. Саволюк та відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри к. мед. н. О. Шуляренко ознайомилися з обсягом виконаної лікарями-інтернами роботи, згідно представлених цифрових звітів на заочних базах стажування, планові перевірки яких здійснювалися співробітниками кафедри хірургії та судинної хірургії впродовж 2017 та 2018 року.

По завершенню виробничої наради, співробітники кафедри хірургії та судинної хірургії побажали наснаги в навчанні та опануванні тонкощів професії хірурга.