7 березня 2018 року на кафедрі управління охороною здоров`я завершили навчання на двохтижневому циклі тематичного удосконалення «Наукові основи управління в охороні здоров'я» та успішно склали залік 55 клінічних ординаторів другого року навчання НМАПО імені П. Л. Шупика, які представляли кафедри терапевтичного профілю (48 клінічних ординаторів кафедр хірургічного профілю пройшли аналогічне навчання два тижні тому).

У процесі навчання викладачі кафедри ознайомили слухачів з основами державної політики в галузі охорони здоров’я населення України; комплексним підходом до удосконалення управління; сутністю системного підходу; загальною характеристикою, технологією і організацією процесу управління; організацією апарату управління; характеристикою фаз (етапів) процесу управління; сучасним станом законодавства України про охорону здоров’я; аналізом показників фінансової стабільності та платоспроможності медичного закладу; організацією медичної допомоги населенню в сучасних умовах та управління нею тощо.

При підведенні підсумків навчання, клінічні ординатори І. Петренко (кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини), І. Коростильов (кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги) та інші високо оцінили рівень навчання на кафедрі. Вони запевнили, що отримані знання будуть використовувати  в практичній діяльності.