28 лютого 2018 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри – д. мед. н. С. Саволюк) закінчився програмний цикл тематичного удосконалення «Основи лапароскопічної хірургії», тривалістю один місяць.

У межах затвердженої програми циклу, курсанти мали можливість ознайомитися з сучасними лапароскопічними методиками всього спектру хірургічного лікування ургентної та планової абдомінальної патології.

Окрім висвітлення всіх теоретичних аспектів виконання малоінвазивних хірургічних втручань, згідно тематичного плану циклу, що викладалися в мультимедійному лекційному матеріалі, курсанти були присутні під час та активно брали участь в операціях під керівництвом завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії доцента С. Саволюка, доцента В. Лисенко, асистента М. Крестянова, що сприяло активній живій дискусії в ході практичних та семінарських занять, висвітленню технічних аспектів виконання сучасних малотравматичних методик хірургічного лікування гострого апендициту, гострого та хронічного холециститу, гриж пахвинного каналу та стравохідного отвору діафрагми, ускладненої спайкової хвороби очеревини, перфоративної гастродуоденальної виразки, баріатричних лапароскопічних втручань, операцій на відділах тонкої та товстої кишки, аналізу та прогнозуванню можливих післяопераційних ускладнень та їх профілактиці, аспектам правильного використання та підбору інструментів при доопераційному плануванні обсягів хірургічної корекції та застосуванню електрохірургічного обладнання, зокрема технології електрозварювання живих біологічних тканин.

Наприкінці циклу, вже традиційно, згідно затвердженого плану проведення клінічних лікарських конференцій кафедри та з метою удосконалення безперервного професійного розвитку на робочому місці, за ініціативи завідувача кафедри доцента С. Саволюка був проведений науково-практичний семінар «Малоінвазивні технології хірургічного лікування доброякісної та злоякісної патології товстої та прямої кишки» за участю колективу кафедри (д. мед. н. С. Саволюк; к. мед. н. В. Лисенко, ас. М. Крестянов), курсантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів та лікарів хірургічних відділень КМКЛ № 8, що є основною клінічною базою кафедри. Програмними питаннями були використання сучасних хірургічних методик, що дозволяють здійснювати малоінвазивну та малотравматичну корекцію патології ободової та прямої кишки в межах протоколу хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery), імплементація якого є стратегічним завдання в роботі колективу хірургічної клініки кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, ставлячи за мету реалізацію та впровадження стаціонар-замісних хірургічних доктрин - хірургії одного дня, амбулаторної хірургії (Fast Track Surgery, хірургія швидкого відновлення), застосування електрозварювальних технологій на всіх етапах виконання лапароскопічних операцій, досвід застосування якого в клініці кафедри хірургії та судинної хірургії є найбільшим в Україні.

Впродовж науково-практичного семінару було здійснено одночасну on-line трансляцію (телемарафон) в лекційну аудиторію за телемедичними технологіями з операційної (з панорамної камери та ендовідеокамери) в форматі Live Surgery: модерація в лекційній аудиторії здійснювалася доцентом С. Саволюком, в операційній - хірургічною бригадою в складі к. мед. н., доцента В. Лисенко та асистента М. Крестянова, що представляли оптимізовану методику виконання TAMIS з приводу доброякісної аденоми прямої кишки, лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного калькульозного холециститу та лапароскопічну апендектомію з гострого апендициту, що дозволило наочно представити курсантам та слухачам всі етапи застосування технологій Fast Track Surgery в мовах як планової госпіталізації, так і в ургентній ситуації.

Застосування такого формату проведення науково-практичного семінару, коли представлення теоретичного матеріалу відбувається на тлі одночасної живої презентації всього технологічного процесу в операційній за принципом Live Surgery, сприяє активному залученню лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, курсантів циклу тематичного удосконалення «Основи лапароскопічної хірургії» та запрошених співробітників клінічних баз кафедри (Київська міська клінічна лікарня № 8, Чернігівський обласний онкологічний диспансер, Ірпінська центральна міська лікарня) та співробітників Національного інституту раку до жвавої дискусії, активного обговорення, підвищує якість та ефективність навчального процесу, мотивуючи до подальшого професійного зростання та удосконалення, що стало логічним підсумком циклу тематичного удосконалення, по завершенню якого курсанти отримали відповідні посвідчення та сертифікати, побажання успіхів в подальшому професійному зростанні.