1 березня 2018 р. у м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю  «Неврологічні читання (VIІ) пам’яті Д. І. Панченка» (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).

Ініціаторами проведення конференції виступила кафедра неврології і рефлексотерапії Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, за підтримки громадської організації «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії».

Щорічна конференція проводилась з нагоди 112-ої річниці від дня народження професора Дмитра Івановича Панченка - видатного науковця та педагога, засновника неврологічної школи Академії.

Конференцію відкрив директор Інституту сімейної медицини професор О. Шекера. У своїй вітальній промові він, зокрема, зазначив: «За часів роботи професора Д. І. Панченка в нашому закладі часто проводились масштабні всесоюзні, або навіть і міжнародні конференції, яким він приділяв велике значення не тільки в плані наукового або практичного удосконалення, але й в аспекті поліпшення комунікацій неврологів із різних регіонів нашої країни та зарубіжжя. Хочу наголосити, що і сьогодні в системі безперервної післядипломної освіти лікарів, як за кордоном, так і в Україні, проведенню конференцій за участю європейських фахівців приділяється важливе значення».

Професор Н. Свиридова також привітала всіх учасників конференції і у своєму майстер-класі «Американські та європейські стандарти лікування ішемічного інсульту (2018 р.)» ознайомила лікарів з сучасними світовими досягненнями у галузі терапевтичного ведення хворих з гострою судинною патологією. За допомогою сучасних комп’ютерних технологій зв’язку було проведено майстер-клас «Ураження диску зорового нерву при розвитку патології нервової системи: діагностичний алгоритм та тактика ведення хворих» за участю професора Ben Burton (директора з наукових досліджень та розвитку Університетської лікарні Джеймс Пейдж, Велика Британія).

З цікавими доповідями виступили науково-педагогічні працівники кафедри неврології і рефлексотерапії професор Є. Труфанов на тему: «Діагностика та лікування когнітивних порушень та деменцій при цереброваскулярних та нейродегенеративних захворюваннях», д. мед. н. Г. Чуприна «Проблеми реабілітації хворих з мігренозними приступами».

К мед. н. Л. Борзенкова та С. Борзенков із Центру нейрохірургії м. Києва представили для слухачів майстер-клас щодо діагностики та лікування гіпертензійних синдромів при черепно-мозкових травмах і з діагностики та лікування гострої та хронічної патології нервової системи.

Усього в конференції взяли участь більше 300 лікарів з усіх регіонів України – це неврологи, лікарі-загальної практики - сімейні лікарі, терапевти, кардіологи, ендокринологи, рефлексотерапевти, фізіотерапевти, нейрохірурги та лікарі інших спеціальностей. У рамках  конференції було представлено 45 доповідей (серед них - 30 стендових доповідей), а також чотири майстер-класи з актуальних питань неврології.

Проблеми, висвітлені упродовж конференції, викликали у присутніх низку питань та активне обговорення.