В НМАПО імені П. Л. Шупика вперше в Україні розпочато навчання експертів з  акредитації закладів охорони здоров’я. Протягом тижня на базі кафедри управління охороною здоров’я, за участю фахівців управління з питань якості надання медичної допомоги МОЗ України, близько ста експертів з усіх регіонів України пройдуть навчання за спеціально розробленою програмою циклу тематичного удосконалення «Акредитація – як механізм управління якістю медичної допомоги та підвищення її ефективності».

«Навчання експертів з організації акредитації медичних установ є початком розширення сфери знань в системі післядипломної підготовки менеджерів, що потребує постійного оновлення і спрямовано на вирішення актуального завдання у вітчизняній системі охорони здоров’я – вдосконалення акредитації як одного з інструментів управління якістю медичної допомоги, – зазначив ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, професор Юрій Вороненко. – Результати експертної оцінки установ визначатимуть певний рівень якості медичного обслуговування пацієнтів закладами охорони здоров'я, що покладає на експертів високу відповідальність за якість акредитаційного процесу і обумовлює необхідність відповідного рівня їх знань та практичних навичок: з механізмів проведення акредитації, підготовки експертного висновку, побудови комунікацій з керівництвом та співробітниками медичної установи тощо».

«До теперішнього часу системне навчання експертів з питань проведення акредитації в Україні не було налагоджено, разом з тим, у розвинених системах охорони здоров’я це є обов’язковою умовою. Даний цикл – це перший крок, а навчання експертів започатковує регулярне оновлення їх знань у відповідності до впровадження нових управлінських технологій з поліпшення якості медичної допомоги населенню України, – відмітила начальник управління з питань якості надання медичної допомоги МОЗ України Елла Горова. – Високий кваліфікаційний рівень експертів дозволить не лише фахово проводити акредитацію, але й отримувати від них конструктивні пропозиції з поліпшення організації діяльності закладів охорони здоров’я на користь пацієнтам і співробітникам».