7 - 9 лютого 2018 р. Бюро ВООЗ в Україні, за участі міжнародних експертів, провело Національні консультації з метою забезпечення Україною узгодженого підходу до глобального плану дій щодо антибіотикорезистентності та розробки стратегії боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів в Україні. Участь у засіданні взяли: технічний спеціаліст з контролю резистентності до антимікробних препаратів Євробюро ВООЗ доктор Саскія Нарганг; консультант ВООЗ доктор Марита Ван де Лаар; технічний спеціаліст з ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів ВООЗ доктор Олексій Бобрик. 

Антибіотикорезистентність (АМР) сьогодні виходить за межі суто медичної проблеми, має величезне соціально-економічне значення і у економічно розвинутих країнах сприймається, як загроза національній безпеці. Як зауважила доктор Саскія Нарганг, впродовж останніх 3-х років регіональне Бюро ВООЗ зосереджувалося на допомозі різним країнам у розробці національних стратегій та національних планів дій щодо АМР.

На перших Національних консультаціях особливу увагу приділили узгодженому підходу України до розробки та реалізації національного плану дій відповідно до глобального плану дій ВООЗ, в межах міжнародних зусиль по стриманню резистентності до протимікробних препаратів. Розглянуто питання стратегічних задач глобального плану дій по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів. У Національних консультаціях взяли участь співробітники НМАПО імені П.Л. Шупика: доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації, к. фарм. н. Ірина Власенко та доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, к. мед. н. Ігор Коханов. Запропоновані напрямки роботи відповідають переглянутій стратегії України та включали: зниження числа випадків інфікування за рахунок введення профілактичних заходів та контролю за інфекціями; оптимізацію раціонального використання антибіотиків; накопичення знань шляхом посилення епіднадзору за стійкістю до протимікробних препаратів; підвищення обізнаності та покращення усвідомленості. Робота проводилась в робочих групах, з урахуванням досвіду та кваліфікації учасників.