На початку лютого у м. Черкаси було розпочато передатестаційний цикл та цикл тематичного удосконалення «Менеджмент в охороні здоров’я» для керівників закладів охорони здоров`я.

Цикли будуть проводитись в очно-заочній формі з елементами дистанційного навчання. Адже така форма освіти спрямована на впровадження безперервного професійного розвитку та дає можливість споживачеві освітніх послуг навчатися в зручний для нього час і у такому темпі, який його влаштовує, та сприяє високій особистій мотивації слухачів.

На вступній конференції завідувач кафедри управління охороною здоров`я, д.мед.н. В. Михальчук привітав слухачів з початком навчання та надав роз`яснення щодо організаційних питань проходження циклів. Організація навчального процесу циклів передбачає виконання трьох основних етапів підготовки − перша частина очного навчання, заочний етап освіти з елементами дистанційного навчання, друга частина очного навчання. Особливу увагу було приділено заочному етапу навчання, який передбачає самостійне опрацювання слухачами блоку теоретичного матеріалу з підготовкою в кінці відповідей на тестові запитання.

На відкритті навчальних циклів був присутній заступник начальника управління охорони здоров`я Черкаської ОДА О. Найдан, який побажав слухачам виявляти зацікавленість до отримання нових знань та висловив сподівання щодо продуктивної роботи та взаємодії між науково-педагогічними працівниками кафедри управління охороною здоров`я НМАПО імені П.Л. Шупика та слухачами.

Метою навчання на циклі ПАЦ є удосконалення теоретичних знань та практичних навичок слухачів за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» задля вирішення назрілих галузевих проблем стосовно запровадження реформ, прогнозування очікуваних результатів тощо.

У минулому році колективом кафедри було оновлено навчальний план та програму циклу ТУ «Менеджмент в охороні здоров’я». Програма циклу є актуальною за змістом, підготовлена на основі новітніх технологій освіти з урахуванням принципів практично-орієнтованого навчання із застосуванням сучасних міжнародних тенденцій та спрямована на забезпечення керівника закладу охорони здоров`я багатогранними професійними знаннями та вміннями для застосування їх в різних робочих ситуаціях.

Для виконання програм циклів ПАЦ та ТУ заплановано використання в процесі навчання лекційного матеріалу, різних видів семінарів, практичних занять, які дадуть змогу слухачам ознайомитися з останніми досягненнями сучасності щодо менеджменту в охороні здоров’я.