7 лютого 2018 року в галереї «АВЕК» у місті Харків відбувся науково-практичний семінар «Вибрані питання клініки, діагностики та лікування захворювань периферичної та центральної нервової системи».

З доповіддю «Когнітивні порушення при цереброваскулярних захворюваннях» виступила доцент кафедри неврології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика д.мед.н. Тетяна Насонова, яка яскраво висвітлила другу за частотою причину когнітивної недостатності - цереброваскулярні захворювання, що призводять до різних варіантів судинної деменції в 10-15% випадків. Доповідач відзначила, що в 50% гострого ішемічного інсульту та практично в 100% випадків при хронічній ішемії головного мозку виникають розлади когнітивних функцій, що становлять основний об’єкт вивчення для лікарів та науковців і в деяких випадках призводять до соціально-побутової дезадаптації навіть за відсутності значних рухових порушень. Тетяна Іванівна зазначила, що складний патогенез когнітивних розладів вимагає комплексного підходу до їх фармакотерапії. Лікування пацієнтів із когнітивними порушеннями повинно бути індивідуальним і спрямованим на ті патогенетичні фактори, які визначаються при клінічному та інструментальному дослідженні в кожному конкретному випадку.

Зокрема, Тетяна Насонова підійшла до своєї доповіді з практичної точки зору, акцентуючи увагу на тому, що проблема когнітивних розладів давно вийшла за межі неврології та психіатрії, тому вона потребує не тільки ретельного медичного вивчення та обговорення, але й вирішення її на всіх соціальних рівнях, щоб пацієнти та їх родичі не залишались один на один із проблемою. Загальмувати процес, якщо неможливо зупинити його, – обов’язок не тільки неврологів, але й лікарів інших спеціальностей (психіатрів, геронтологів, нейропсихологів та інших). Адже вчасно почата адекватна терапія значно покращить якість життя пацієнтів із когнітивними порушеннями.

Велика зацікавленість аудиторії зумовлена усвідомленням того факту, що  частка осіб літнього і старечого віку значно зростає і стає сьогодні однією з провідних економічних, соціальних і медичних проблем. А тривалість життя і його якість безпосередньо залежать від збереження когнітивних функцій.

Завдяки проведеному заходу, слухачі мали змогу поспілкуватися з доповідачем не тільки у процесі доповіді, але й після закриття семінару у теплій і дружній обстановці, поділившись своєю точкою зору і взаємним досвідом.