Лютий для кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика розпочався з клінічної конференції присвяченої обговоренню проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», який надійшов у заклади первинної медичної допомоги 31 січня 2018 р.

2 лютого 2018 р. на клінічній базі кафедри в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва відбулася конференція в якій взяло участь керівництво Центру та завідувачі всіх його амбулаторій.

Під час заходу було обговорено зміст проекту наказу і висловлено низку зауважень та пропозицій до нього.

Також обговорено питання щодо змін, які пропонує МОЗ України до існуючого табелю оснащення, який сьогодні повністю відповідає компетенціям сімейного лікаря (кваліфікаційна характеристика від 5 серпня 2013 р. – розроблена на основі компетенцій, прийнятих ВОНКА), відповідно до яких здійснюється навчання лікарів загальної практики - сімейних лікарів в інтернатурі та на циклах спеціалізації (програма затверджена у 2015 р).

Поряд з вищезазначеним було вказано і на те, що перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги варто опрацювати та привести у відповідність із Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП), який гармонізований із Європейським законодавством і в якому є розділ Q - Медичні послуги. Передбачається, що будь-які галузеві класифікації будуть гармонізовані із ДКПП  http://dkpp.rv.ua/.

Таким чином, на клінічній конференції науковці та лікарі загальної практики-сімейні лікарі обговорили та підготовили пропозиції щодо проекту наказу МОЗ України.