Ентузіазм та професійність викладачів циклу тематичного удосконалення «Громадське здоров’я в Україні: стратегії розвитку» (22.01-05.02) передався всім присутнім, досвідченим представникам профілактичної медицини, керівникам закладів та завідувачам підрозділів лабораторних центрів МОЗ України.

На одному диханні пройшли заключні дні циклу, які відзначалися насиченою програмою обговорення найгостріших питань профілактичної медицини сьогодення, можливістю обміну досвідом з колегами та науково-педагогічними працівниками Академії, емоційною підтримкою однодумців.

Чіткість та впевненість міжсекторальної взаємодії під час надзвичайних ситуацій, як один із аспектів збереження здоров’я населення під час віськових дій, висвітлені під час спілкування з директором Інституту сімейної медицини професором О. Шекерою.

Глибина особистої відповідальності за власний стан здоров’я, як ресурсу до продовження ефективної професійної діяльності в умовах перенавантаження та стресу, шляхи самовідновлення та самореалізації - пояснені численними прикладами під час проведення заняття завідувачем кафедри  психіатрії, психотерапії та медичної психології професором Г. Пилягіною.

Побудова ефективної комунікації, роль лідерства, соціальних детермінант, роль та місце екологічного здоров'я, міжнародний досвід у підготовці та перепідготовці кадрів, використання сучасних інформаційних технологій – ось неповний спектр питаннь, яки були представлені та обговорені під час останніх днів циклу тематичного удосконалення.

Справжнім святом стало для викладачів представлення слухачами свого бачення щодо ролі та місця лабораторних центрів в розбудові системи громадського здоров’я, можливостей адаптації світового досвіду до регіональних умов діяльності та наявної нормативної бази, роль лідерства в процесах розвитку галузі, використання шансів знайти свою достойну нішу в умовах посилення конкурентного оточення.

Результати роботи в малих групах були представлені для загального обговорення, отримали підтримку та викликали дискусію, що не обмежилась форматом навчального плану, а стала продовженням професійного спілкування під час перерви, після закінчення занять та бажанням продовжити спілкування, обмін думками та поглядами з використанням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Слухачі висловили щиру подяку адміністрації Академії за чудові умови навчання, його сучасний технічний супровід, авторам циклу ТУ професору О. Гульчій та д. мед. н. І. Хоменко, всім викладачам, які брали участь в організації та проведенні занять, за оптимізм та підтримку віри у майбутній розквіт профілактичної медицини, за професіоналізм та наснагу.