Зміни у сфері вищої освіти України викликали потребу у новій формі підготовки наукових кадрів, професіоналів здатних до глибокого аналізу проблем та обґрунтування ключових тенденцій розвитку країни, у тому числі у галузі охорони здоров‘я.

Враховуючи, що інститут аспірантури є важливою складовою системи вищої освіти,

кафедрою управління охороною здоров`я було розроблено та затверджено відповідну навчальну програму підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (кандидата медичних наук) в аспірантурі (очної, заочної, очно-вечірньої, вечірньої форми навчання).

Наразі, все більш привабливими стають нові можливості отримання освіти, наприклад, через дистанційне навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій та веб-ресурсів, зокрема систем управління навчанням з використанням платформи «Moodlе», яка зараз широко застосовується вищими навчальними закладами.

Дистанційна форма освіти дозволяє повністю реалізувати навчальну програму без відриву слухачів від основного місця роботи; розширити можливість доступу до якісної післядипломної освіти; індивідуалізувати процес навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей слухачів; сформувати у них почуття особистої відповідальності та навички самостійної роботи.

Науково-педагогічним колективом кафедри, спільно із співробітниками кафедри медичної інформатики, та за погодженням проректора з наукової роботи Н. Савичук, підготовлені матеріали навчальної програми за науковою спеціальністю 14.02.03 – «Соціальна медицина» за 10-ти модулями затверджених тем і тестовими завданнями для вивчення їх аспірантами за очно-заочною формою освіти з елементами дистанційного навчання.

З метою презентації такої форми навчання, 1 лютого кафедрою управління охороною здоров`я, за участі проректора з наукової роботи Н. Савичук, проректора з науково-педагогічної роботи О. Толстанова, декана медико-профілактичного і фармацевтичного факультету В. Трохимчука, завідувача кафедри медичної інформатики О. Мінцера, завідувача кафедри управління охороною здоров`я В. Михальчука, було проведено зібрання аспірантів кафедри та відповідний інструктаж щодо проведення занять дистанційно, що надасть можливість аспірантам отримати якісні знання, уміння та навички