Визначною подією для спільноти лікарів з функціональної діагностики та суміжних спеціальностей в Україні, чудовим новорічним подарунком для Академії стала поява національного підручника «Функціональна діагностика» (за редакцією О. Жарінова, Ю. Іваніва, В. Куця. – К., «Четверта хвиля», 2018. – 732 с.). У книзі детально викладені показання до застосування, принципи виконання сучасних методів функціональної діагностики, які застосовуються при хворобах серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також основи клінічної інтерпретації даних.

Підручник містить чотири великі частини («Електрокардіографія», «Функціональні проби. Амбулаторне моніторування ЕКГ і артеріального тиску», «Ехокардіографія», «Методи оцінки функції зовнішнього дихання. Електроенцефалографія»), поділені, в свою чергу, на 40 розділів. Матеріал підручника базується на узгоджених міжнародних рекомендаціях з використання окремих методів дослідження, нормативних документах МОЗ України з діагностики окремих нозологічних одиниць, власному досвіді авторів, кафедр та їх клінічних баз. Книга включає 500 ілюстрацій, переважна більшість з яких є оригінальними. Кожний розділ закінчується тестовими завданнями для самоконтролю.

Найвагоміший внесок у підготовку книги внесли співробітники кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика – опорної за спеціальністю. Розділи з ехокардіографії та ультразвукового дослідження судин були підготовлені кафедрою променевої діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького (завідувач – професор Ю. Іванів). У підготовці інших розділів були залучені співробітники суміжних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти (завідувач – професор В. Целуйко) і Буковинського медичного університету (завідувач – професор В. Тащук). Отже, до колективу авторів підручника увійшли представники кафедр у різних регіонах, де навчається переважна більшість лікарів з функціональної діагностики.

Підручник призначений для системи післядипломного навчання лікарів з функціональної діагностики, а також удосконалення лікарів різних спеціальностей з окремих методів функціональної діагностики.

Презентація підручника відбудеться на 6-ій науково-практичній конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб» в Інституті серця МОЗ України 15 березня 2018 року.