28 грудня 2017 року відбулося засідання постійно діючої Комісії вченої ради НМАПО імені П.Л.Шупика  з клінічної роботи.

Одним з планових питань розглядалися результати моніторингу клінічної роботи кафедр Академії та оцінка лікарями рівня співпраці кафедр з клінічними базами.

Наголошено, що важливими напрямками співпраці є визначені у Положенні про організацію лікувально-діагностичної роботи в НМАПО імені П.Л. Шупика  напрямки:

надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим;

участь в організації та проведенні семінарів, патолого-анатомічних, клінічних лікарських конференцій;

участь у лікувально-діагностичному процесі, здійсненні щотижневих обходів, консультацій хворих, організації консиліумів тощо.

Під час проведення внутрішнього аудиту виконання зазначених напрямків шляхом анонімного анкетування лікарів закладів охорони здоров’я виявлено, що стан взаємодії з науково-педагогічними працівниками потребує суттєвого покращення, четверта частина опитаних лікарів вказали, що потребують суттєвого удосконалення проведення щотижневих професорських/доцентських обходів пацієнтів у відділеннях. Особливої уваги потребують заходи покращення удосконалення знань лікарів на робочому місці за участі кафедр, залучення лікарів до спільних наукових досліджень, про що зазначила більше ніж  третина опитаних.

Моніторинг виявив напрямки над якими нам треба уважно працювати. Одним зі шляхів посилення взаємодії є спільна організація та проведення клінічних лікарських конференцій. Саме тому розглянуто питання розробки порядку підготовки та проведення лікарських конференцій на базі закладів охорони здоров’я, що є клінічними базами кафедр Академії.

Одним з напрямків клінічної роботи є впорядкування проведення лікарських конференцій, яких за рік, згідно звітів кафедр, відбулось 291. На жаль, інформація про їх проведення недостатньо представлена на сайті Академії.  Проте, як виявилось, немає єдиних підходів до їх проведення.

Одним з вагомих ризиків Академії є можливість втрати клінічних баз у зв’язку зі зміною законодавства в охороні здоров’я, а також децентралізацію управління. Саме тому важливим є саме підсилення клінічної діяльності науково-педагогічних працівників на базі закладів охорони здоров’я, а саме: забезпечення високого рівня взаємодії кафедр з клінічними базами у проведенні планових щотижневих обходів  пацієнтів, залучення лікарів до спільних наукових досліджень, удосконалення безперервного професійного розвитку на робочому місці, а також покращення комунікацій з лікарями та керівниками клінік. Тобто нам треба стати важливою складовою діяльності закладів охорони здоров’я.

На засіданні запропоновано порядок підготовки та проведення лікарських конференцій, запропоновано шляхи та методи комунікацій, визначення актуальності питань, які виноситимуться для обговорення, пропозиції до формування списку доповідачів. З метою відпрацювання цих пропозицій, за ініціативою деканату педіатричного факультету, вирішено визначити КМКДЛ №1, НСДЛ «Охматдит» та КМДКЛ №9, як пілотні клініки.

Під час засідання було обговорено питання розробки та впровадження в роботу клінічних підрозділів Академії: стоматологічного практично-навчального медичного центру та клініки репродуктивних технологій, тарифікації медичних послуг. Керівники підрозділів прозвітували про стан розробки та проведення зазначених тарифів для підпорядкованих закладів охорони здоров’я. На жаль, комісія вказала на недостатню їх активність у вирішенні питання та зобов’язала вжити посилені заходи для завершення роботи із впровадженням платних послуг у діяльність лікувальних підрозділів.

Завершується прийом звітів з лікувально-діагностичної роботи кафедрами Академії, який значно ускладнюється недотриманням кафедрами виконавчої дисципліни щодо здачі звітів з лікувально-діагностичної роботи. Попереднє узагальнення результатів показало зниження обсягу хірургічних втручань та консультацій науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр. Це може бути пов’язано з переходом на документальну об’єктивізацію лікувально-діагностичної роботи, чітку регламентацію порядку оформлення цієї роботи науково-педагогічними працівниками Академії та впровадженням автоматизованих звітів про клінічне навантаження.