Центром тестування при МОЗ України 07 листопада 2017 року було проведено ліцензійні інтегровані тестові іспити «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 3. Стоматологія» у 20 ВНЗ, які здійснюють підготовку лікарів-інтернів медичного профілю: 17 ВНЗ МОЗ України (3 з яких – заклади післядипломної освіти), 2 ВНЗ МОН України та 1 приватний ВНЗ. Іспити проводилися відповідно до наказів МОЗ України від 20.11.06 № 762, № 763, якими цей іспит було впроваджено як частину державної атестації лікарів-інтернів. Дата проведення іспиту затверджена листом МОЗ України від 10.05.2016 № 08.01-47/11487. Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 70,5% правильних відповідей наказом МОЗ України від 05.10.2016 № 1043.

В Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика складали ліцензійний інтегрований іспити «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 480 лікаря-інтерна, «Крок 3. Стоматологія» – 51 лікар-інтерн.

Результати тестування та їх аналіз було оприлюднено 20 грудня 2017 року на засіданні ректорату НМАПО імені П. Л. Шупика.