Під час нещодавнього Всесвітнього конгресу з цукрового діабету, який проводить Міжнародна федерація діабету (IDF) кафедрі діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика присвоєно почесний статус - Center of Excellence in diabetes education (центр досконалості у вивченні цукрового діабету).

Такий статус надано науковому та освітньому центру вперше в нашій країні і взагалі в країнах, що раніше входили до складу Радянського Союзу. Присвоєння кафедрі діабетології такого статусу свідчить про визнання міжнародного авторитету кафедри діабетології, її співробітників та зокрема завідувача чл.-кор. НАМН України, професора Бориса Маньковського.

Обов'язковою умовою для розгляду питання про присвоєння статусу була наявність у претендентів публікацій у престижних міжнародних наукових журналах, виступи з лекціями на багатьох наукових та освітніх заходах у сфері цукрового діабету в різних країнах та у різних регіонах світу, активна участь у великих міжнародних діабетологічних наукових форумах. Звичайно, основна активність кафедри діабетології зосереджена в нашій країні і спрямована на навчання медичних працівників різних аспектів лікування пацієнтів, які страждають на цукровий діабет, що також знайшло своє визнання у присвоєнні почесного статусу.

На сьогодні це новий етап функціонування кафедри, а статус Центру досконалості у вивченні цукрового діабету ставить перед співробітниками кафедри та Інституту нові, більш високі завдання і відкриває перспективи в роботі.