З 6 по 8 грудня 2017 року в НМАПО імені П. Л. Шупика пройшов другий плановий наглядовий аудит компанії DQS щодо підтвердження відповідності системи управління в Академії вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 року. Протягом трьох днів група професійних аудиторів працювала над підтвердженням успішності впровадження вимог стандарту в процеси Академії.

За підсумками роботи аудитори зазначили суттєві досягнення колективу Академії за рік: уведено в дію Програму розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на період до 2022 року; відповідно до розробленої програми проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів та керівники структурних підрозділів створюють власні плани реалізації Програми; завершено удосконалення внутрішнього рейтингу НМАПО імені П. Л. Шупика на основі процесного підходу; утворено відділ моніторингу якості не лише освітньої, а й наукової та лікувально-діагностичної діяльності; проведено позаплановий двотижневий переривчастий цикл ТУ «Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу» для завідувачів кафедр; розроблено єдину систему моніторингу задоволеності споживачів за основними видами діяльності; відбулося три семінари щодо організації проведення та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; розроблені форми оцінювання якості освіти з залученням Ради молодих вчених академії; укомплектований Альбом форм документів СУЯ, який містить понад 230 аркушів тощо.

На думку керівника групи аудиторів, втілення системи управління якістю у НМАПО П. Л. Шупика відбулося: колективу Академії вдалося продемонструвати яскраве системне удосконалення системи, яке помітно виділяє наш заклад на ринку освіти.

На заключному круглому столі ректор академік Юрій Вороненко наголосив, що отримані досягнення є результатом плідної співпраці всього колективу закладу та їхнього чіткого розуміння вектору діяльності Академії на якість, удосконалення та задоволення кінцевих споживачів – лікарів, суспільства та держави. Наступний рік – рік проходження ресертифікації, коли за результатами масштабного аудиту будуть робитися висновки щодо подовження дії сертифікату ISO 9001:2015. Тож у нас попереду ще багато планів з розвитку Академії у сфері якості.