23-24 листопада 2017 року у м. Києві відбувся І Національний конгрес «Актуальні питання перинатальної неврології» з участю членів Європейської асоціації дитячих неврологів. Співорганізатори конференції: Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Асоціація дитячих неврологів України, Асоціація неонатологів України, Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

У рамках Конгресу були висвітлені питання проблем та перспектив перинатальної неврології, сучасної діагностики та профілактики неврологічних захворювань в перинатальний період та ранньому дитячому віці.

Завідуючий кафедрою дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика В. Мартинюк зупинився на питаннях розвитку профілактичних заходів, які направлені на попередження формування інвалідності у дітей. Доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика Л. Панасюк надала сучасні критерії діагностики та лікування уражень нервової системи у дітей в перинатальний період. Доцент дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика В. Свистільник представила сучасні дані про нейрональні цероїдні ліпофусцинози у дітей.

Сучасну діагностику та важливі питання ефективного лікування нейрометаболічних захворювань висвітлила Директор відділу загальної педіатрії медичного університету м. Грац з Австрії професор Barbara Pleckо. Актуальні питання курації неонатальних судом доповіла консультант з клінічної нейрофізіології та клінічний керівник відділу телеметрії у лікарні Great Ormond Street Hosoital у Лондоні, голова робочої групи міжнародної протиепілептичної ліги з питань судом у новонароджених доктор медицини  Ronit Pressler. Доцент кафедри неонатології університетського медичного центру м. Утрехт з Нідерландів Jeroen Dudink представив сучасні підходи до діагностики та лікування неонатального інсульту. Виступ закордонних фахівців був підтриманий Європейською асоціацією дитячих неврологів, з якою українські фахівці дитячі неврологи мають тісні професійні зв’язки.  В конференції брали участь дитячі неврологи, лікарі-педіатри, неонатологи, дитячі неврологи, генетики зі всіх регіонів України та м. Києва.