Чергове засідання постійно діючої комісії вченої ради з міжнародного співробітництва відбулося 4.12.2017. Кожне питання засідання викликало жваве обговорення та зацікавленість всіх членів засідання. Ці питання, актуальні для кожної кафедри, кожного викладача, сприятимуть модернізації навчання іноземних громадян та посиленню лідерських позицій НМАПО імені П. Л. Шупика на сучасному медичному освітньому просторі. 

Підсумки роботи першої групи викладачів кафедр Академії, які вдосконалювали знання англійської мови, розглядалися першим питанням. Асистент кафедри іноземних мов Людмила Савчук розповіла про навчання за новою програмою, яка була розроблена на кафедрі та спрямована на швидку адаптацію, відпрацювання всіх необхідних навичок до викладання англомовним іноземним студентам. Як відзначила Л. Савчук, викладачі дуже відповідально та сумлінно поставились до навчання. Професійно організовані заняття, застосування сучасних методів сприяли покращанню мовних навичок (читання, говоріння, сприйняття мови). Після складання іспиту, викладачі першої групи отримують сертифікат, який дозволить їм проводити заняття з англомовними слухачами НМАПО імені П.Л. Шупика. Людмила Савчук висловила подяку адміністрації Академії, завідувачу кафедри за можливість працювати з такими досвідченими та мотивованими викладачами групи.

Про міжнародну сертифікацію викладачів Академії, відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR), проінформувала провідний фахівець відділу з міжнародних зв’язків, к. пед. н. Оксана Баударбекова. НМАПО імені П.Л.Шупика започатковує співробітництво з міжнародною компанією Pearson, світовим лідером у сфері надання освітніх послуг, серед яких посібники, програми та мовні тести. Наразі ведуться переговори щодо партнерства з представництвом компанії в Україні, що уможливить проведення для співробітників Академії сертифікаційних іспитів з англійської мови на рівень В2 та вище, які є необхідними для отримання вчених звань.

Майбутні доценти та професори наразі мають не лише скласти іспит з іноземної мови, але й активно шукають можливості для стажувань за кордоном. На засіданні були присутні представники агенції «Philadelphia Tour», які представили програми закордонних стажувань для медиків у США, зокрема програму «Medical Observer Program» у співробітництві з West Gate Academy, що пропонує також короткострокові курси англійської мови.

За пропозицією проректора з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професора Олесі Гульчій, після обговорення та одностайної підтримки щодо найскорішого впровадження, було прийнято рішення запропонувати вченій раді Академії розглянути можливість створення підготовчого відділення для іноземних громадян.

Організація вказаного відділення не потребує змін у ліцензійних умовах освітньої діяльності, може стати органічним підрозділом Академії та значною мірою сприятиме покращенню іміджу, конкурентоспроможності на ринку освітніх медичних послуг.