24 листопада 2017 р. в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України відбулися історико-філософські читання: «Українська філософська традиція у просторі міжкультурної взаємодії». Доповіді, обговорення та дискусії були присвячені актуальним питанням історії української філософії, а також функціонуванню української філософії у контексті інших культур.

Цей науковий захід викликав чималий інтерес, адже на ньому було окреслено питання україно-польських наукових зв’язків в історії та сучасності, методології історії української філософії, визначено проблеми та лакуни у дослідженні української філософії, починаючи від Київської Русі до ІХ століття.

У читаннях взяли участь професор факультету політології Зеленоґурського університету (Польща) Анджей Малкевич, а також відомі українські філософи й представники інших дисциплін: А. Єрмоленко, Н. Поліщук, Я. Соболевський, Ю. Завгородній, І. Валявко, В. Артюх, В. Волковський, М. Симчич, В. Співак, О. Сирцова та інші.

У якості доповідача та модератора секції в заході взяв участь доцент кафедри філософії Олександр Киричок. Він виступив із доповіддю «Ідея філантропії та її термінологічне відображення в українській літературі домодерної доби», в якій підняв питання етимології низки філософських понять, як складової актуальних в Україні досліджень філософської термінології; розкрив малодосліджені аспекти києворуського слововжитку; проаналізував основи світоглядного підґрунтя важливого в політичній системі середньовіччя уявлення про філантропію. Доповідь викликала багато запитань та супроводжувалась жвавим обговоренням.

У ході події О. Киричок також обговорив можливість продовження творчих стосунків та проведення спільних міжнародних читань та семінарів із філософії за участю НМАПО імені П. Л. Шупика, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Зеленоґурського університету (Польща).