Кафедра медичної статистики вперше провела новий очно-заочний цикл тематичного удосконалення “Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності”, який тривав з 13 по 24 листопада 2017 року.

Запровадження сучасних підходів до моніторингу і оцінки управління амбулаторно-поліклінічними закладами охорони здоров’я є відповіддю на вимоги щодо підвищення ефективності їх роботи. Ці нові підходи допомагають зосереджувати  увагу  на  досягненні конкретних результатів, важливих для закладу, а також спонукають до встановлення ключових цілей та завдань, пов’язаних з такими результатами.

Удосконалення організації амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню неможливе без медико-статистичних даних. Застосування інструментів моніторингу і оцінки в діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів з використанням достовірної інформації надасть можливість керівникам налагодити раціональну роботу відповідних підрозділів і медичного персоналу, підвищити якість лікувальної, профілактичної роботи, а також поліпшити стан здоров’я населення, яке обслуговується. Саме тому, цикл тематичного удосконалення розрахований у першу чергу на керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників, керівників територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики та їх підрозділів, завідувачів інформаційно-аналітичних відділів закладів охорони здоров’я, лікарів-статистиків, а також на лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів.

До викладання основних тем циклу були залучені: завідувач кафедри медичної статистики, професор, д.мед.н. М. Голубчиков з лекцією “Проблеми та напрямки реформування амбулаторно-поліклінічної ланки системи охорони здоров’я України та удосконалення інформаційного забезпечення управління медико-статистичною інформацією”, завідувач відділу медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій НАН України, професор, д.мед.н. О. Коваленко, який ознайомив слухачів з основами застосування медичних інформаційних систем в практиці охорони здоров’я. Крім того, завдяки підтримці проекту МЕТІДА, MБФ «Альянс громадського здоров’я», який супроводжує впровадження навчальних курсів з моніторингу і оцінки у вищих навчальних закладах України, до викладання було залучено фахівця проекту з досліджень та оцінки МБФ «Альянс громадського здоров’я», викладача кафедри соціології факультету соціології і права НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» Ю. Дукач, яка навчила слухачів основам роботи з візуальною інформацією, інфографікою та візуалізацією даних моніторингу і оцінки за допомогою картування.

У навчальному плані циклу значну кількість годин було відведено на практичні заняття, у ході яких слухачі мали можливість обрати завдання для самостійного виконання і відпрацьовувати навички роботи із показниками якості наданої медичної допомоги, обліково-звітною документацією, методиками розрахунку та аналізу показників діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів.

Під час проведення заключної конференції слухачі високо оцінили актуальність тематики та форму проведення занять.

Наступний цикл тематичного удосконалення “Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності” на кафедрі медичної статистики запланований з 13 по 27 червня 2018 року.