На кафедрі неонатології відбувся міжкафедральний семінар, на якому проведено обговорення дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Зокрема, було викладено результати роботи аспіранта кафедри неонатології Сіренко Оксани Іванівни «Особливості адаптації, захворюваності та прогноз у передчасно-народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) – 36 (6/7) тижнів» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України професор Є. Шунько). В роботі, виконаній на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», дисертант із залученням 266 новонароджених пацієнтів визначила провідні фактори ризику передчасного народження та формування перинатальної патології, дослідила особливості постнатальної адаптації та вивчила структуру перинатальної патології у пізніх недоношених дітей (новонароджених з гестаційним віком 34 (0/7) – 36 (6/7) тижнів). На основі отриманих результатів було створено математичну модель прогнозування ймовірності порушення постнатальної адаптації у пізніх недоношених дітей.

Учасники семінару заслухали також результати дисертаційного дослідження Сидоренко Інесси Віталіївни «Оптимізація нутрітивного забезпечення у дітей з дуже малою масою тіла при народженні» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України професор Є. Шунько). Робота була виконана на базі Перинатального центру м. Києва. Автор виклала дані щодо білково-енергетичного забезпечення і клініко-лабораторного моніторингу стану 145 дітей з масою тіла при народженні від 1000 г до 1500 г протягом виходжування в стаціонарі з подальшим катамнестичним спостереженням до 12 місяців. Запропоновано методи щодо удосконалення нутрітивного забезпечення передчасно народжених дітей з дуже малою масою тіла.

В обговоренні взяли участь співробітники кафедр неонатології, педіатрії №1, педіатрії №2, дитячих та підліткових захворювань, дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології. Рецензентами робіт виступили завідувач кафедри педіатрії №1 професор О. Охотнікова, професор кафедри неонатології О. Воробйова, професор кафедри педіатрії №2 Т. Куриліна та доцент кафедри неонатології Т. Кончаковська.

Після активної дискусії учасники міжкафедрального семінару позитивно оцінили обидві роботи та ухвалили рішення щодо їх подання до офіційного захисту в спеціалізовані вчені ради за спеціальністю «Педіатрія».