Основною клінічною базою кафедри є 3 хірургічних відділення Київської міської клінічної лікарні № 8 (головний лікар – Заслужений лікар України, д. мед. н., професор Пілецький Анатолій Михайлович): хірургічне відділення № 1 (30 ліжок) (зав. від. – головний хірург КМКЛ № 8, к. мед. н. Бучнєв Валерій Іванович), хірургічне відділення № 2 (50 ліжок) (зав. від. – Заслужений лікар України Сіряченко Валерій Гаврилович), відділення малоінвазивної хірургії та флебології (40 ліжок) (зав. від – Рейзін Володимир Ілліч).

Лікувально-консультативна робота співробітників кафедри здійснюється на інших клінічних базах кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України, зокрема: 1) КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер"; 2) КЗ "Ірпінська центральна міська лікарня" (хірургічне відділення на 60 ліжок); 3) Центральна районна лікарня м. Вишгород Київська область; 4) приватна клініка "Медіком" (хірургічне відділення на 10 ліжок).

Впродовж року співробітниками консультується понад 6000 пацієнтів, виконується більше 1000 оперативних втручань, переважна більшість яких ІІІ та IV рівнів складності, які охоплюють весь спектр ургентної та планової хірургічної патології органів черевної порожнини та заочеревинного простору з використанням традиційного, лапароскопічного та ендоскопічного доступів, сучасна алопластика черевних гриж та складних дефектів черевної стінки, малоінвазивна хірургія варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, малотравматична колопроктологія та радикальна онкохірургія, займаючи передові позиці щодо застосування протоколів хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery) та технології електрозварювання живих тканин в повсякденній роботі хірургічної клініки.