Саволюк С.І., Гудзь М.А., Вовчук І.М. Стадії імунного дистрес-синдрому при виборі тактики хірургічного лікування розповсюдженого гнійного перитоніту // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. - № 2, Т. 19. – С. 402 – 406.

Саволюк С.І. Принципи забезпечення ефективного періопераційного супроводу операцій з приводу непухлинної обтураційної жовтяниці та її ускладнень / Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. - № 24. – С. 242 – 246.

Саволюк С.І., Ходос В.А. Найближчі та віддалені результати ехосклерооблітерації неспроможних перфорантних вен при варикозній хворобі функціонального класу С6 // Хірургія України. – 2015. - № 4. – С. 91 – 95.

Саволюк С.І., Щеглов Д.В., Нікишін О.Л., Альтман І. В., Музь М.І., Верещагін С. В., Гаврецький А.І. Ангіопластика та стентування у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2015. - № 4 (14). – С. 68 – 75.

Годлевський А.І., Саволюк С.І., Томашевський Я.В., Томашевський А.В. Гострий панкреатит біліарної етіології у хворих на цукровий діабет: особливості лікувально-діагностичної програми // Хірургія України. – 2016. - № 1 (57). – С. 12 – 19.

Саволюк С.І., Ходос В.А., Музь М.І. Досвід застосування ендовенозної радіочастотної облітерації в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Хірургія України. – 2016. - № 1 (57). – С. 81 – 84.

Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Саволюк С.І., Балацький Р.О. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту, як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 54 – 55.

Саволюк С.І., Гудзь М.А. Стадії імунного дистрес синдрому в прогнозуванні перебігу розповсюдженого гнійного перитоніту // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 72 – 73.

Саволюк С.І., Лисенко В.М., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Профілактика постлапароскопічного больового плече-лопаткового синдрому // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 73 – 74.

Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Лисенко В.М., Щур І.В., Шепетько-Домбровський Г.М. Сучасні малоінвазивні технології в лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. – НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ. – 2016. – С. 74 – 75.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А., Геращенко Р.А. Ендовенозне електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби // Клінічна Флебологія. – 2016. – Том 9, № 1. – С. 94.

Саволюк С.І., Щеглов Д.В., Нікишін О.Л., Альтман І. В., Музь М.І., Верещагін С. В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярні втручання у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Клінічна Флебологія. – 2016. – Том 9, № 1. – С. 94.

Саволюк С.І., Нікішін О.Л., Музь М.І., Альтман І.В., Верещагін С.В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярне та хірургічне лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності гнійно-некротичних уражень стопи // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.

Саволюк С.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О. Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А., Геращенко Р.А. Ендовенозна електрозварювальна облітерація у лікуванні варикозної хвороби // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42.

Саволюк С.І., Ходос В.А., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультрасонографічним контролем при варикозній хворобі нижніх кінцівок // Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України". – Київ, 2016. – С. 42 – 43.

Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Лікування постлапароскопічного больового плечелопаткового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії // Хірургія України. – 2016. - № 2 (58). – С. 45 – 48.

Саволюк С.І., Гудзь М.А., Кацал В.А. Динаміка показників цитопатичної гіпоксії та цитокінового профілю залежно від стадії гнійного перитоніту // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 2 (74). – С. 23 – 26.

Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Програма заходів профілактики постлапароскопічного больового плечолопаткового синдрому // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 2 (74). – С. 54 – 59.

Саволюк С.І., Гудзь М.А. Вплив відкритих і відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 246 – 250.

Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Технічні аспекти лапароскопічної дуоденопластики // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 273 – 275.

Саволюк С.І., Крестянов М.Ю. Порівняльний аналіз результатів лікування пахвинних гриж методами фіксаційної та безфіксаційної лапароскопічної алогерніопластики // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 285 – 289.

Саволюк С.І., Лисенко В.М., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікування хворих з жовчнокам’яною хворобою // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 2 (Т. 20). – С. 295 – 299.

Саволюк С.І., Лосєв В.О. Індивідуалізація вибору оптимальної хірургічної тактики при холедохолітіазі, що ускладнений гострим холангітом, на основі оцінки ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - № 1, Ч. 1 (Т. 20). – С. 37 – 40.

Саволюк С.І., Потапов О.А., Махмудов Д.Е., Глаголєва А.Ю. Роль мікросателітної нестабільності при визначенні прогнозу та виборі тактики лікування колоректального раку // Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України. – Київ, 2016. – С. 84 – 85.

Саволюк С.І., Потапов О.А., Махмудов Д.Е. Сучасні методи оперативного лікування доброякісних та ретельно відібраних малігнізованих новоутвореннях прямої кишки // Матеріали ХІІІ з’їзду онкологів та радіологів України. – Київ, 2016. – С. 85.

Нікишін О.Л., Альтман І.В., Щеглов Д.В., Саволюк С.І., Музь М.І, Верещагін С.В., Гаврецький А.І. Ендоваскулярна реваскуляризація у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 509 – 515.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Кункін Д.Д. Експериментальне обґрунтування ендовенозного електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 515 – 521.

Саволюк С.І, Шепетько-Домбровський О.Г.., Шепетько-Домбровський Г.М. Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 522 – 527.

Саволюк С.І., Гвоздяк М.М., Музь М.І., Білан М. Профілактика ускладнень діабетичної стопи // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2016. – Випуск 25. – С. 644 – 652.

Саволюк С.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Потапов О.А., Глаголєва А.Ю. Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики // Клінічна хірургія. – 2016. - № 5. – С. 22 – 25.

Саволюк С.И., Свиридюк Б.В. Интеграция принципов "fast track surgery" в схему лечения больных с острым калькульозным холециститом // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 85 – 86.

Саволюк С.И., Лосев В.А. Прогнозирование риска несостоятельности билиодигестивного анастомоза на основе данных поляризационного исследования стенки холедоха // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 86 – 87.

Саволюк С.И., Зубаль В.И., Балацкий Р.О. Результаты применения мультимодальной программы быстрого восстановления при хирургическом лечении больных с жечно-каменной болезнью // Материалы XXIII Конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. - Хирургия. Восточная Европа. Приложение. – Минск, 2016. – С. 88.

Саволюк С.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Потапов О.А., Глаголєва А.Ю. Оптимізація лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики // Матеріали ІХ науково-практичної конференції "Сучасні способи та технології у хірургічному лікуванні гриж живота". – Коблеве, 2016. – С. 16 – 19.

Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Результати застосування закису азоту як газове середовище при лапароскопії // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 58 – 62.

Саволюк С.І., Гудзь М.А., Балабуєва В.В. Направлена імунокорекція та мініінвазивні методи повторних санацій черевної порожнини в лікуванні гнійного перитоніту // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 63 – 65.

Саволюк С.І., Лосєв В.О. Роль комплексного поляризаційно-спектрофотометричного дослідження стінки загальної жовчної протоки в оперативному лікуванні пацієнтів з гострим холангітом різного ступеня важкості // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 66 – 68.

Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Лапароскопічні технології у лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2 (892). – С. 69 – 72.

Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Використання мультимодальної програми Enhanced Recovery After Surgery при лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Галицький Лікарський Вісник. – 2016. – Том 23, № 3, частина 3. – С. 29 – 31.

Саволюк С.І., Гудзь М.А., Жмур А.А. Динаміка імунного статусу хворих на гнійний перитоніт // Галицький Лікарський Вісник. – 2016. – Том 23, № 3, частина 3. – С. 31 – 34.

49. Саволюк С.І., Лосєв В.О. Прогнозування ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів на основі побудови комплексної спектрофотометричної моделі стінки холедоха // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 3. – С. 31 – 34.

Саволюк С.І., Балацький Р.О. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2016. - № 3. – С. 89 – 93.

Саволюк С.І., Нікішин О.Л., Альтман І.В. Ендоваскулярні втручання в лікуванні закритих травматичних уражень магістральних артерій // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 22.

Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 45.

Саволюк С.І., Гвоздяк М.І., Музь М.І., Нікішин О.Л., Сіряченко В.Г., Білан М.М. Комплексні методи лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 46.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 46 – 47.

Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Матеріали ХVІ науково-практичної конференції "Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа" – Київ, 2016. – Клінічна Хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 47.

Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій в хірургії апендициту та холециститу // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 25.

Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Поєднання  лапароскопічних та електрозварювальних технологій в лікуванні гострого апендициту як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 53 – 54.

Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 54 – 55.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Шуляренко О.В. Ендовенозне електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 61.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Досвід лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок в умовах Першого мобільного Добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 61 – 62.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Геращенко Р.А. Лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, ускладненої тромбофлебітом, з використанням ендовазальної електрозварювальної облітерації // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Г.С. Маринського. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2016. – С. 63 – 64.

Саволюк С.І., Зубаль В.І., Балацький Р.О. Хірургія одного дня як стандарт лікування хронічного калькульозного холециститу // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 20 – 23.

Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г., Шепетько-Домбровський Г.М. Хірургічна тактика при виразках задньої стінки дванадцятипалої кишки у хворих з перфоративною виразкою передньої стінки при застосуванні лапароскопічних технологій // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 54 - 58.

Саволюк С.І., Лисенко В.М., Балацький Р.О., Гвоздяк М.М., Зубаль В.І. Переваги та недоліки існуючих методів формування та обробки кукси червоподібного відростка при лапароскопічній апендектомії // Харківська Хірургічна Школа. – 2016. - № 4 (79). – С. 63 – 69.

Саволюк С.І., Шепетько-Домбровський О.Г. Спектр малоінвазивних лапароскопічних технологій в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки // Мат. Науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої "Дню науки" "Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку". – Київ, 2016. – С. 116 – 117.

Усенко О.Ю., Петрушенко В.В., Саволюк С.І., Радьога Я.В., Гребенюк Д.І. Експериментальна оцінка ефективності локального застосування біологічних стимуляторів репарації тканин в лікуванні хронічних виразок шлунку // Клінічна хірургія. – 2016. - № 9. – С. 62 – 65.

6th ERAS UK Conference, Mercure Holland House Hotel, Cardiff, 4th November, 2016. - 16012 A modified enhanced recovery pathway approach for laparoscopic transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair / A. Glagolieva, S.I. Savolyuk, S.N. Byshovets, M.Yu. Krestyanov, O.A. Potapov. // abstract book – page 14.

Саволюк С.І., Савчин В.С., Рибчинський Г.О. Досвід комплексного лікування пацієнтів з дефектними рубцями, деформацією та дефектом молочних залоз унаслідок опіків // Хірургія України. – 2016. – № 4. - С. 94 – 99.

Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А. Порівняльний аналіз результатів ендовазальної лазерної коагуляції і традиційної флебектомії при лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок // Клінічна хірургія. – 2016. - № 3. – С. 43 – 45.