Search

 
 

Колектив
Історія відділу
Мета і завдання
Нормативно-правова база
Е-Часопис "Дайджест медичної освіти"

Вимоги до матеріалів, які подаються для публікації на сайт Академії
Алгоритм подання матеріалів для публікації на сайті


Колектив

Костянтин В'ячеславович Балашов  
завідувач

 • координує виконання Стратегії розвитку НМАПО імені П.Л.Шупика у сфері комунікацій;
 • планує і контролює розвиток офіційного сайту та соціальних мереж та якість оприлюднених матеріалів;
 • відповідає за видання академічного е-часопису ДМО;
 • координує проведення і аналіз маркетингових досліджень;
 • впроваджує доказові методи в управлінську діяльність.
 • викладає принципи комунікації слухачам кафедри громадського здоров'я (за сумісництвом).

Наталія Юріївна Василенко  
провідний фахівець

 • координує роботу щодо оновлення веб-сайту, здійснює прийом та забезпечує доопрацювання матеріалів;
 • висвітлює події в новинах на офіційному веб-сайті Академії та у соціальній мережі Facebook;
 • координує роботу з пресою;
 • надає рекомендації та консультації іншим відділам і службам щодо здійснення зовнішніх комунікацій;
 • готує відповіді на інформаційні запити щодо діяльності Академії;
 • здійснює моніторинг суспільної думки про Академію на основі відгуків у соціальних мережах;
 • працює над створенням позитивного іміджу Академії та залученням слухачів до навчання.

Іван Іванович Головко 
провідний інженер 

 • забезпечує адміністрування веб-сайту та працює над удосконаленням структури та функціоналу веб-сайту Академії;
 • аналіз даних відвідуваності сайту;
 • адаптація сайту для потреб людей з інвалідністю;
 • забезпечує безперебійне функціонування сайту, проводить заходи з протидії вірусним атакам;
 • бере участь в роботі по своєчасному наповненню веб-сайту;
 • бере участь в організації участі НМАПО імені П. Л. Шупика в галузевих, спеціалізованих та міжнародних виставках;
 • забезпечує інженерно-технічне забезпечення діяльності відділу.

Катерина Сергіївна Бовсуновська 
провідний фахівець 

 • дослідження Webometics та інших міжнародних рейтингів та розробка заходів по підвищенню рейтингів;
 • здійснює аналітичну роботу та статистичну оцінку даних щодо функціонування веб-сайту Академії;
 • висвітлює новини на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook та проводить аналітичну роботу по обробці статистичних даних успішності роботи сторінки;
 • аналіз даних маркетингових досліджень;
 • проводить моніторинг та статистичну обробку даних, які надають навчальні підрозділи через базу електронного документообігу за звітні періоди, здійснює аналіз отриманих даних порівняно з попередніми періодами, надає аналітичні висновки на основі отриманої інформації.

Олена Георгіївна Жук 
провідний фахівець 

 • здійснює відеозйомку та редагує відеоматеріали для публікації на офіційній сторінці НМАПО;
 • проводить відеозйомку подій, як відбуваються в Академії для розміщення їх Youtube–каналі;
 • проводить відеозйомку при проведенні інтерв'ю для публікації відеоматеріалів на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook;
 • проводить фото- та відео зйомку для розміщення контенту на офіційній сторінці Академії у соціальній мережі Instagram.

Тетяна Ярославівна Пилип 
провідний фахівець 

 • здійснює адаптацію міжнародних новин для публікації на офіційному веб-сайті;
 • проводить переклад та публікацію міжнародних новин для публікації на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook;
 • розміщує матеріали про історію, надавані послуги, кадровий склад Академії;
 • бере участь в розробці презентаційних матеріалів та корпоративного стилю.

Марія Валентинівна Синяченко 
фахівець І категорії

 • здійснює фотозйомку необхідну для формування фото банку та фотогалереї щодо висвітлення подій Академії;
 • висвітлює події Академії в новинах на офіційному веб-сайті та бере участь в роботі по своєчасному наповненню веб-сайту;
 • забезпечує регулярне оновлення банку фотографій: фотографування заходів, регулярне оновлення фотографій структурних підрозділів, підтримка функціонування фотогалереї;
 • бере участь у контролі відповідності надходження матеріалів на веб-сайт, а саме новин та оновлення сторінок кафедр та інших структурних підрозділів;
 • забезпечує адаптацію матеріалів кафедр, як відповідальний за наповнення інформаційних екранів у холі адміністративного корпусу;
 • відповідає за впровадження офіційного каналу Академії у соціальній мережі Telegram. Проводить підготовку та розміщення контенту.
 • проводить підготовку та розміщення контенту на офіційній сторінці Академії у соціальній мережі Facebook.


Історія відділу

Діяльність, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів, тривала в закладі ще від часів заснування Клінічного інституту Київської спілки лікарів. З набуттям незалежності держави Академія самостійно вирішує питання з ефективної промоції та вдалої презентації закладу на ринку освітніх та наукових послуг, зокрема за кордоном. Задля покращання цієї роботи 1993 року відділення маркетингу створили саме в складі відділу міжнародних зв’язків. У 1990-х це було відділення післядипломної підготовки та маркетингу відділу міжнародних зв’язків. 2003-го у складі ВМЗ створили сектор маркетингу.

17 лютого 2015 року згідно з наказом ректора з’явилася самостійна структурна одиниця – відділ маркетингу. Першим керівником відділення 1993-го став В.О. Шевченко, а останні п’ять років, до жовтня 2016 р., уже відділ маркетингу очолювала О.М. Ткаченко. Восени 2016 р. посаду завідувача відділу обійняв К.В. Балашов. Відтоді фахівці різних напрямів, що працюють у відділі, беруть участь у  виконанні широкого кола завдань задля досягнення амбітніших цілей щодо розвитку, оновлення та просування іміджу Академії на ринку сучасних освітніх послуг.

За результатами зовнішнього ресертифікаційного аудиту на дотримання вимог стандарту ISO 9001:2015 розроблений фахівцями відділу офіційний веб-сайт було визнано однією з шести сильних сторін НМАПО імені П.Л. Шупика.

У січні 2019 р. за рішенням Вченої ради відділ був перейменований у відділ комунікацій.


Мета і завдання відділу

Метою роботи відділу є підтримка, зміцнення та просування позитивного іміджу НМАПО імені П. Л. Шупика на ринку освітніх послуг загалом і міжнародних зв’язків зокрема шляхом виконання чітко окреслених і контрольованих маркетингових дій.

До завдань відділу належать:

- інформування про діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика через офіційний веб-сайт та облікові записи у соціальних мережах, офіційний Youtube-канал; 
- проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, якості надання послуг, конкурентних переваг та недоліків;
- моніторинг вітчизняних та закордонних рейтингів вищих навчальних закладів та розробка заходів з покращення позиції академії у них;
- впровадження інформаційних технологій у медичну освіту;
- розробка та створення рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, листівок, стенду);
- підготовка до участі Академії у спеціалізованих медичних та освітніх виставках тощо.


Нормативно-правова база


Е-Часопис НМАПО імені П.Л. Шупика "Дайджест медичної освіти"


Дивіться також Порядок підготовки та подання інформації на офіційний веб-сайт НМАПО імені П. Л. Шупика


Вимоги до матеріалів, які подаються для публікації на сайт Академії

1. Всі матеріали (текст, фото, відео та ін.) надсилаються в одному електронному листі на адресу відділу маркетингу marketing.nmapo@gmail.com. Загальний розмір матеріалів не більше 10 МБ.

2.Для розміщення інформаційних матеріалів на сайті їх необхідно надсилати: текстові - у форматі *.doc, графічні - у форматах *.jpg, *.png.

3. Інформація, надіслана від структурних підрозділів, повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення.

4. У тексті нумерація елементів (рядків) повинна бути виконана вручну, а не за допомогою автонумерування списку;

5. У таблицях не повинно бути зайвих рядків, стовпців, пробілів та абзацних відступів. Таблиці в файлах повинні бути надані в книжковій орієнтації (довжина більша за ширину).

6. Скановані копії багатосторінкових документів (журналів, монографій, підручників тощо) надавати одним файлом в форматі PDF, окремо мають бути додані: фото обкладинки, назва, дата випуску тощо.

7. У листі до відділу маркетингу мають бути викладені чіткі пояснення/побажання щодо особливостей розміщення надісланих матеріалів (назва структурного підрозділу, наявність підкатегорій та їх послідовність тощо).

Надсилаючи матеріал для публікації, просимо вас відповісти в ньому на питання:

 • Що? Де? Коли? Що відбулося і коли. Де саме?
 • Хто брав участь? (лікарі вищої категорії, тільки науковці/ інтерни/ті, хто зареєструвався і т.п.)
 • Хто був присутнім крім співробітників Академії?
 • Для кого це важливо? (науковців/аспірантів/ відвідувачів/науки в цілому/.
 • Для кого корисний захід? (відвідувачі / факультет/ Академія).
 • Чим відрізняється від попередніх? В чому розвиток? (більше відвідувачів/присутніх, якісніша підготовка, більш докладні доповіді, склад присутніх, наявність наочних матеріалів і т.п.).
 • Чи всі бажаючи можуть брати участь? Або за яким принципом обираються учасники? (запрошення, певний науковий ступінь, реєстрація і т.ін.)
 • Чи є подія складовою якогось проекту (програми)? Вказати якщо так.
 • В чому унікальність події/заходу для відвідувачів, факультету, Академії?
 • Які висновки зроблені?
 • Чи є втілення у життя?
 • Наступні кроки після події чи заходу (планується 2-й крок, публікація, нова зустріч/конференція, залучення іноземних колег).

Якщо згадується подія, яка має продовження (цикл семінарів, програма, друга конференція тощо), то бажано подавати посилання на попередню новину.


Алгоритм подання матеріалів для публікації на сайті


НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. (044) 205 48 34
E-mail: marketing.nmapo@gmail.com;
admin_nmapo@ukr.net