Search

 
 

Вас вітає відділ аспірантури та клінічної ординатури
Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Відділ аспірантури та клінічної ординатури є структурним науково - педагогічним підрозділом академії, діяльність якого, відповідно з «Положенням» спрямована на організацію, планування та управління навчанням аспірантів; здійснення контролю за ефективністю навчання, ведення обліку та звітності з питань підготовки науково - педагочічних кадрів.

Завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури

Вишнякова Ольга Борисівна

тел.: (044) 205-49-80

Працівники відділу

Степачова Тетяна Іванівна - старший інспектор;

Подлінева Марина Ігорівна - старший інспектор;

Прилепова Ірина Анатоліївна – методист вищої категорії.

Нормативно - правова база

У своїй роботі відділ керується такими регламентуючими документами:

  1. Закон України «Про освіт» від 05.09.2017 р.
  2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.
  3. «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» постанова Кабінету Міністрів від 1 березня 1999 р. № 309.
  4. «Положення про клінічну ординатуру» наказ МОЗ №12 від 29.01.98 р.
  5. Положення про відділ аспірантри та клінічної ординатури НМАПО імені П. Л. Шупика (введено в дію Наказ № 4113 від 16.11.2017 р. (Переглянути та завантажити у PDF)
  6. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НМАПО імені П. Л. Шупика (введено в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика

№ 4341 від 12.12.2016

Завдання відділу аспірантури та клінічної ординатури на протязі року

- забезпечення якості освітньої діяльності у частині підготовки докторів філософії та клінічних ординаторів;

- складання плану підготовки науково - педагогічних кадрів через аспірантуру  на підставі потреб кафедр;

- складання щорічного звіту «підготовка науково - педагогічних кадрів (показники економічного та соціального розвитку України)»;

- організація та контроль проведення конкурсів по прийому вступних іспитів в аспірантуру та  клінічну ординатуру;

- організація прийому на навчання в аспірантуру та клінічну ординатуру;

- розроблення та подання до МОЗ України пропозицій щодо обсягів прийому до аспірантури та клінічної ординатури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

- підговка документів до МОЗ України: матеріали щодо прийому, зарахування та відрахування з аспірантури, клінічної ординатури;

- контроль складання індивідуальних планів підготовки та ходу їх виконання;

- організація та контроль проведення обов’язкових циклів для аспірантів, клінічних ординаторів;

- організація та проведення щорічної атестації клінічних ординаторів та аспірантів;

- підготовка матеріалів до МОЗ щодо персонального розподілу та випуску клінічних ординаторів;

- підготовка  щорічних звітів академії (розділ щодо підготовки кадрів через аспірантуру,  клінічну ординатуру) до МОЗ, управління статистики МОЗ та міського статистичного управління м. Києва;

- організація та проведення кандидатських іспитів з філософії, іноземних мов, спеціальностей та видача  відповідних посвідчень для ВАК України;

- ведення особових справ та підготовка наказів щодо руху контингенту аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів і докторантів.

Умови прийому на навчання

Аспірантура
Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі і докторантурі

Правила прийому в аспiрантуру

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НМАПО імені П. Л. Шупика

Клінічна ординатура

Положення про клiнiчну ординатуру

Правила прийому в клiнiчну ординатуру

Новини відділу

 
НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел.: (044) 205-49-80; 205-48-07