Search

 
 

Вас вітає відділ аспірантури, магістратури, докторантури, клінічної ординатури
Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Відділ аспірантури, магістратури, докторантури та клінічної ординатури є структурним науково - педагогічним підрозділом академії, діяльність якого, відповідно з «Положенням» спрямована на організацію, планування та управління навчанням аспірантів, магістрантів, докторантів; здійснення контролю за ефективністю навчання, ведення обліку та звітності з питань підготовки науково - педагочічних кадрів.

Вишнякова Ольга Борисівна

тел.: (044) 205-49-80

 Степачова Тетяна Іванівна - старший інспектор;

 Подлінева Марія Ігорівна - старший інспектор

- складання плану підготовки науково - педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру, магістратуру на підставі потреб кафедр;

- складання щорічного звіту «підготовка науково - педагогічних кадрів (показники економічного та соціального розвитку України)»;

- організація та контроль проведення конкурсів по прийому вступних іспитів в аспірантуру, магістратуру, клінічну ординатуру;

- підговка документів до МОЗ України: матеріали щодо прийому, зарахування та відрахування з аспірантури, клінічної ординатури та магістратури;

- контроль складання індивідуальних планів підготовки та ходу їх виконання;

- організація та контроль проведення обов»язкових циклів для аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів;

- організація та проведення щорічної атестації клінічних ординаторів та аспірантів;

- підготовка матеріалів до МОЗ щодо персонального розподілу та випуску клінічних ординаторів;

- підготовка  щорічних звітів академії (розділ щодо підготовки кадрів через аспірантуру, докторантуру, клінічну ординатуру) до МОЗ, управління статистики МОЗ та міського статистичного управління м. Києва;

- організація та проведення кандидатських іспитів з філософії, іноземних мов, спеціальностей та видача  відповідних посвідчень для ВАК України;

- ведення особових справ та підготовка наказів щодо руху контингенту аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів і докторантів.

Підготовка аспірантів, докторантів, магістрантів та клінічних ординаторів проводиться згідно з планом, затвердженим МОЗ України та відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України.

В НМАПО імені П. Л. Шупика відкрита аспірантура з 42 спеціальностей, докторантура з 14 спеціальностей, клінічна ординатура з 35 спеціальностей, магістратура – відповідно до спеціальностей інтернатури.

План прийому в аспірантуру, магістратуру, докторантуру і клінічну ординатуру формується на підставі заявок кафедр та необхідності підготовки резерву науково – педагогічних кадрів.

Прийом в аспірантуру, магістратуру, докторантуру і клінічну ординатуру здійснюється на конкурсних засадах після оголошення конкурсу в засобах масової інформації.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

 1. Заяву на ім”я ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.
 2. Особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою.
 3. Копію трудової книжки.
 4. Автобіографію.
 5. Копію диплому.
 6. Копію сертифіката.
 7. Медичну довідку 086-У.
 8. Копію ідентифікаційного коду.
 9. Копію паспорту (стор. 1,2 і реєстрація).
 10. Характеристику з місця роботи (для інтернів – рекомендацію в клінічну ординатуру).
 11. Для аспірантури – перелік друкованих наукових праць (ксерокопії) або реферат за спеціальністю.

Документи для вступу до клінічної ординатури та аспірантури приймаються з 25 травня по 25 червня ; до магістратури – з 20 по 30 серпня, при наявності рекомендації вченої ради вищого закладу освіти.

Термін навчання в клінічній ординатурі – 2 роки, в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, в аспірантурі без відриву від виробництва – 4 роки, в докторантурі – 3 роки, в магістратурі – у відповідності до терміну навчання в інтернатурі.

 
НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел.: (044) 205-49-80