Search

 
 

«Я почув та забув.

Я побачив та запам'ятав.

Я зробив та зрозумів».

Конфуцій

Телефон 206-73-04. 

Email: cemsit_nmapo@ukr.net

Центр симуляційних методів навчання НМАПО ім. П.Л. Шупика був створений у 2016 році згідно наказу Ректора № 1032 з метою впровадження симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН) в освітній процес у відповідності з сучасними світовими практиками в постійнодіючій медичній освіті для забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.

Основною метою діяльності ЦЕСИМЕН є підвищення якості післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою, інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та представників соціальних служб, відпрацювання ними практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу на підставі використання симуляційних методів навчання і впровадження іноваційних освітніх технологій.

Завданнями ЦЕСИМЕН є організація та забезпечення навчальної, навчально-методичної роботи з післядипломної підготовки медичних кадрів, лікарів-інтернів і молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів протягом їх безперервного професійного розвитку, а також інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та соціальних служб, впровадження іноваційних освітніх технологій в медичне навчання з метою оволодіння та відпрацювання практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів.

З 2016 р. до цього моменту в приміщеннях ЦЕСИМЕН завершено ремонтні роботи, закуплено симуляційне обладнання та розроблено навчально-методичну базу для забезпечення навчального процесу.

«Як все починалось»

Вигляд центру до і після ремонту:

  

Прийом обладнання:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота ЦЕСИМЕН

І Перелік обладнання центру:

 • Тренажер люмбальних пункцій у дорослого;
 • Тренажер люмбальних пункцій у дитини;
 • Тренажер для ін’єкцій;
 • Тренажер для ін’єкцій  дитини;
 • Тренажер внутрішньовенних ін’єкцій;
 • Тренажер внутрішньом’язевих ін’єкцій;
 • Тренажер для базових хірургічних навичок;
 • Тренажер для хірургічних навичок;
 • Тренажер для хірургічних маніпуляцій;
 • Тренажер судин  для хірургічних маніпуляцій;
 • Тренажер-менекен дорослого для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер дорослого для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер для крикотиреотомії;
 • Тренажер для торакоцентезу та дренування плевральної порожнини у дорослого;
 • Тренажером для катетеризації центральної вени.

ІІ Перелік обладнання, яке планується закупити в 2018 році:

 • Тренажер для катетеризації центральним катетером, що вводиться периферично;
 • Тренажер зондового харчування дорослого;
 • Тренажер для інтубації дорослого;
 • Тренажер для інтубації дитини;
 • Тренажер для інтубації новонародженого;
 • Педіатричний тренажер для серцево-легеневої реанімації;
 • Тренажер дитини для серцево-легеневої реанімації.

ІІІ Навики, які можуть відпрацьовуватись на базі ЦЕСИМЕН на даний час:

 • Серцево-легенева реанімація у дорослих та підлітків, 8 осіб (4 пари), тривалість заняття 90 хв.;
 • Люмбальна пункція у дорослого, 8 осіб (4 пари), тривалість заняття 90 хв.;
 • Люмбальна пункція у дитини, 8 осіб (4 пари), тривалість заняття 90 хв.;
 • В/в, в/м ін’єкції, 8 чоловік, тривалість заняття 90 хв.;
 • Постановка переферичного венозного катетеру, 8 осіб (4 пари), тривалість заняття 90 хв.;
 • Катетеризація центральної вени, 8 осіб (4 пари), тривалість заняття 90 хв.;
 • Крикотиреотомія, 5 чоловік, тривалість заняття 90 хв.;
 • Плевральна пункція, тривалість заняття 90 хв.;
 • Торакоцентез,  8 осіб (4 пари), тривалість заняття 90 хв.;

ІV Навчально-методичні рекомендації, розроблені працівниками ЦЕСИМЕН:

 • Методологічні основи симуляційного навчання, 2018 р.

 

ТКАЧЕНКО Андрій Володимирович

ТКАЧЕНКО Андрій Володимирович, Виконуючий обов'язки директора ЦЕСИМЕН,кандидат медичних наук, доцент, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (1994 р.).

Інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія проходив на базі НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію, після чого призначений на посаду асистента, а з 2005 доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика.

В 2006 р. отримав вчене звання доцент (по кафедрі Акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П.Л.Шупика).

Доцент кафедри Акушерства і гінекології №1 УДІР НМАПО імені П.Л.Шупика з 2009 року по даний час.

Автор близько 60 друкованих робіт, 15 патентів на винахід, 11 галузевих нововведень.

Був одним з ініціаторів створення Лабораторії сучасних інформаційних технологій в медицині (2002 р.) та інтернет сторінки НМАПО імені П.Л.Шупика.

В 2006 р. був співзасновником та Секретарем Українського товариства перинатальної медицини.

В 2007 р. був співзасновником Українського товариства гінекологів-ендоскопістів і тазових хірургів.

З 2006 р. співголова Української філії Міжуніверситетської школи медичного ультразвуку імені Яна Дональда (Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, Ukrainian Branch).

З 2008 по 2015 рр. експерт Україно-Швейцарського Програми «Здоров’я матері та дитини», один з ініціаторів впровадження симуляційних методів навчання в медицині та створення центрів медичної симуляції з акушерства та неонатології в Україні, співавтор посібника «Створення симуляційного центру: засади та керівні настанови.»

З 2012 по 2014 рр. був співорганізатором та менеджером в Україні білатерального Проекту з акушерства, неонатології та перинатальної медицини, започаткованого між Міністерствами охорони здоров’я України та Німеччини.

З 2008 р. є представником України в Європейській Президії та Коледжу з Акушерства та Гінекології (EBCOG Council member, National representative from Ukraine).

З 2017 р. – Член Правління Європейської Президії та Коледжу з Акушерства та Гінекології (EBCOG Executive member).

З 2011 р. є керівником комітету з міжнародного співробітництва ГО "Асоціація акушерів і гінекологів України", членом Президії ГО «ААГУ».

 

РОМАНКЕВИЧ Іванна Василівна

РОМАНКЕВИЧ Іванна Василівна, провідний фахівець ЦЕСИМЕН, к.мед.н.

Закінчила медичний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, спеціальність «Педіатрія», в 2007 році.

Була скерована на роботу в Житомирську міську дитячу лікарню.

2007-2009 роки – проходить навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії-2 НМАПО ім. П.Л.Шупика, під час якої виконує та захищає магістерську роботу «Порушення серцевого ритму у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит».

2009-2011 роки – навчається в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2. Під час навчання в ординатурі затверджує тему дисертаційної роботи «Функціональний стан судин у дітей, хворих на ревматоїдний артрит» та починає працювати над її виконанням.

2011-2012 роки – працює педіатром в Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічним ураження нервової системи МОЗ України.

2012-2014 роки – аспірант кафедри педіатрії-2. В червні 2014 року успішно захищаю дисертаційну роботу та в жовтні 2014 року отримує наукове звання кандидат медичних наук.

З 2014 до 2017 років була асистентом кафедри педіатрії-2.

В 2015 році нагороджена Премією Президента України для молодих вчених за дослідження ризиків розвитку серцево-судинних захворювань у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом.

Є автором 3 наукових робіт, 18 друкований робіт в періодичних виданнях та тез, 3 розділи у посібниках для педіатрів та сімейних  лікарів. Брала участь у створенні двох локальних протоколів для відділення загальної педіатрії КМДКЛ №1.

Як молодий вчений брала участь у конференціях в Загребі,Хорватія, 2011 та Софії, Болгарія, 2013. Брала участь в Європейському конгресі педіатрії в 2016 році, Женева, Швейцарія, на якому представляла 2 доповіді по результатам наукових дослідження кафедри.   

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія» та сертифікат лікаря-спеціаліста з дитячої кардіоревматології і функціональної діагностики.

Є членом Young European Academy of Pediatrics та членом правління Української Академії Педіатрії.

 

АНДРОЩУК Дмитро Олександрович

2006-2008 рр. Навчався у рівненський державному медичному коледжі, за фахом фармакологія.

2008-2014рр Тернопільський державний медичний університет за фахом лікувальна справа. Під час навчання був спікером Молодіжного парламенту України та членом консультативної групи "Реформи в системі медицини" (2011-2012).

2015 Закінчив інтернатуру в Львівський національний медичний університет, спеціальність лікар патологоанатом.

У 2015року здобув сертифікат інструктора Всеукраїнської Ради Реанімації за системою BLS (программа підготовки цивільних), закінчив курси інструкторів в рамках міжнародного проекту Medsanbat, викладач блоку Десмургія і хірургічна стабілізація поранених та сертифікувався як інструктор EMSA California за системою TECC (програма підготовки полісменів та служб 911 в США з домедичної допомоги). Також, у 2015 році закінчив курси Естонської академії оборони в Тарту за стандартом TCCC інструктор (программа підготовки санітарів з домедичної допомоги).

Після закінчення медичного університету працював завідувачем відділення, лікарем-патологоанатом Костопільської центральної районної лікарні, з 2016 ‒лікар-хірург Рівненської обласної клінічної лікарні.

З 2017 по даний момент хірург клінічний ординатор НМАПО, на базі КМКЛ №5 Київ.

З 2017 є провідним фахівецем Центру симуляційної медицини при Національній Медичній Академії Післядипломної Освіти ім.П.Л.Шупика

Співавтор підручника «Стандарт підготовки санітарного інструктора".

В 2015 пройшов лікарські курси підвищення кваліфікації УВМА «Актуальні питання організації та управління охороною здоров'я".

Є головою ГО «44 навчальний центр» (з 2016 р.), куратором програми навчання першої медичної допомоги в патрульної поліції (з 2015 р.), директором медичного освітнього проекту EMSA Ukraine (з 2015 р.) та позаштатним інструктор Української військово-медичної академії (з 2015 р.). 


ОРЕЛ Владислав Васильович

Кандидат медичних наук, доцент

Орел Владислав Васильович, громадянин України, народився 08 травня 1971 року.

В 1990 році вступив до Національного медичного університету, який закінчив в 1996 році. З листопада 1996 по жовтень 1999 року навчався в магістратурі на кафедрі анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З грудня 1999 по листопад 2002 року навчався в аспірантурі на кафедрі анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З жовтня 2000 року по березень 2003 року працював асистентом кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (за сумісництвом). З січня 2001 року по березень 2003 року працював лікарем-анестезіологом (за сумісництвом) в Київській міській клінічній лікарні №4.

З квітня 2003 року та по теперішній час працюю на кафедрі медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, спочатку асистентом, з лютого 2008 року – на посаді доцента, а з лютого 2010 року – доцентом. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-статистичне обгрунтування та інтенсивна терапія ускладнень гострого панкреатиту” по спеціальності “анестезіологія та інтенсивна терапія”, кандидат медичних наук. З квітня 2003 року та по теперішній час працюю лікарем-анестезіологом в Київській міській дитячій клінічній лікарні № 1 (за сумісництвом).

В 2003 році пройшов спеціалізацію з дитячої анестезіології та отримав звання “лікар-спеціаліст” з фаху “дитяча анестезіологія”, в  2008 році отримав звання “лікар-спеціаліст” з фаху “медицина невідкладних станів”. Маю вищу кваліфікаційну категорію з фаху “анестезіологія”, вищу кваліфікаційну категорію з фаху “дитяча анестезіологія”, вищу кваліфікаційну категорію з фаху “медицина невідкладних станів”. Автор 83 друкованих праць, у тому числі: 3 підручники, 9 навчальних посібників, 1 патент, 1 монографія, 3 методичні рекомендації, 1 інформаційний лист.