Search

Інтернатура Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Радіологія" протягом 1,5 навчальних роки передбачено: 9 місяців навчання на кафедрах і 8 місяців на базах стажування.

Цикли спеціалізації з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Передатестаційні цикли з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли стажування з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли тематичного удосконалення: «Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки», «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій», «Радіаційний контроль за використанням джерел іонізуючих випромінювань», «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах». 

План проведення циклів

Кожного року план проведення циклів публікується в журналі "Радіологічний вісник", а також розміщується на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

Контингент слухачів:

Цикл тематичного удосконалення: «Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки» - лікарі лікувального профілю, що здійснюють курацію учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та населення, що постраждало від чорнобильської аварії. 

Цикл тематичного удосконалення: «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій» - лікарі з радіонуклідної діагностики та променеві терапевти. 

Цикл тематичного удосконалення: «Радіаційний контроль за використанням  джерел іонізуючих випромінювань» - лікарі з радіаційної гігієни, що працюють в лабораторних центрах та Управліннях санепідслужби. 

Цикл тематичного удосконалення: «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах» - лікарі-рентгенологи, лікарі з променевої терапії, лікарі з радіонуклідної діагностики, головні лікарі та їх заступники з медичних питань, лікарі з радіаційної гігієни, що працюють в лабораторних центрах та Управліннях санепідслужби.