Search

Олег Володимирович ЩЕРБІНА.

Завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки з 2016 р.

Закінчив Харківський медичний інститут у 1988 році.

Доктор медичних наук, професор.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіонуклідна діагностика».

Член Асоціації радіологів України. Член Президії Українського товариства фахівців з ядерної медицини.

Працює на кафедрі з 1997 року. Основний напрям діяльності – ядерна медицина, ефективний вибір діагностичних зображень в клінічній практиці, променева діагностика в онкоурології.

Автор близько 350 наукових праць, в т.ч. 4 навчальних посібників, монографії та національного керівництва. Керівник ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри. Заступник Голови спеціалізованої Вченої ради в НМАПО імені П.Л. Шупика (захист докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «променева діагностика та променева терапія». Член спеціалізованої Вченої ради в Національному інституті раку МОЗ України (захист докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «променева діагностика та променева терапія» і «онкологія»). Член Експертної проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Заступник головного редактора журналу «Радіологічний вісник», член редакційної колегії журналів «Променева діагностика, променева терапія» та «Лучевая диагностика. Лучевая терапия».

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм інтернатури, циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних циклів.

Олександр Іванович АВРАМЕНКО.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1958 році.

Доктор медичних наук, професор.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація охорони здоров’я».

Заслужений лікар України.

Працює на кафедрі з 1990 року. Основний напрям діяльності – радіаційна медицина і радіаційна безпека. Має 12 урядових нагород, в т.ч. ордени "Трудового красного знамени", "Октябрьской революции", "Знак почета". Нагороджений Почесною відзнакою Президента України, багатьма медалями і почесними грамотами. Автор більше 100 наукових праць, в т.ч. 3-х монографій, навчального посібника. Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій.

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення з радіаційної медицини та радіаційної безпеки.

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (3 урядові нагороди).

Сергій Сергійович МАКЕЄВ.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1982 році.

Доктор медичних наук, доцент (сумісник).

Резерв на завідувача кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіонуклідна діагностика».

Член Асоціації радіологів України. Член Президії Українського товариства фахівців з ядерної медицини. Пост-президент Українського товариства фахівців з ядерної медицини.

Працює на кафедрі з 2013 р. Основний напрям діяльності – ядерна медицина, нейроонкологія, мультимодальні зображення.

Автор більше 100 наукових праць, в т.ч. 5 монографій. Виконавець ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри. Член 2-х спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм циклу спеціалізації, передатестаційного циклу зі спеціальності «Радіонуклідна діагностика».

Володимир Павлович ІВЧУК.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1977 році.

Кандидат медичних наук, доцент.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Променева терапія».

Член Асоціації радіологів України, Українського товариства радіаційних онкологів.

Працює на кафедрі з 1986 року. Основний напрям діяльності – променева терапія і радіохірургія.

Автор більше 100 наукових праць. Виконавець ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри. Член редколегії 2-х журналів. Член Експертної проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика «Радіологія, радіаційна гігієна та радіаційна медицина». Член атестаційної комісії при управлінні охорони здоров’я м. Києва.

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм інтернатури, циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних циклів.

Василь Олександрович МУРАШКО.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1968 році.

Кандидат медичних наук, доцент.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіаційна гігієна».

Член Асоціації радіологів України.

Працює на кафедрі з 1978 року. Основний напрям діяльності – радіаційна гігієна, радіаційна медицина, радіаційна безпека.

Автор більше 100 наукових праць, в т.ч. 7 монографій, посібників і підручників. Основний автор Національного підручника «Радіаційна гігєна». Виконавець ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри.

Член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Радіаційна гігієна». Член Експертної проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика.

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм інтернатури, циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних циклів.

Марія Миколаївна ФІРСОВА.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1987 році.

Кандидат медичних наук, доцент.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Радіонуклідна діагностика».

Член Асоціації радіологів України, Українського товариства фахівців з ядерної медицини.

Працює на кафедрі з 1993 року. Основний напрям діяльності – ядерна медицина.

Автор більше 100 наукових праць.

На високому рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття. Співавтор навчальних планів та програм циклу спеціалізації, передатестаційного циклу зі спеціальності «Радіонуклідна діагностика».