Search

Колектив кафедри розробляв такі основні наукові напрямки:

- вивчення можливостей однофотонної емісійної комп'ютерної томографії в діагностиці захворювань паренхіматозних органів;

- розробка і впровадження в клінічну практику сучасних методик радіонуклідної діагностики пухлин різних локалізацій;

- радіонуклідна терапія раку щитовидної залози і віддалених метастазів пухлин;

- оптимізація і стандартизація методик променевої терапії;

- радіомодифікація і супровідне лікування при променевій і радіонуклідній терапії;

- вивчення медичних аспектів наслідків аварії на ЧАЕС.

За результатами виконання планових ініціативно-пошукових НДР за останні роки співробітниками кафедри отримано 1 патент на винахід та 10 патентів на корисну модель.

У 2004 р. професор Д.С. Мечев з співавторами отримав диплом № 241 на відкриття від Російської Академії природознавчих наук „Закономерности патогенеза поздних местных лучевых повреждений мягких тканей организма человека” із врученням медалей ім. І. Павлова та П. Капіци. З 2008 року – кавалер ордена і звання “Le Chevalier” Бельгійської академії наук.

Науково-технічна кооперація здійснюється з:

Науково-технологічним концерном “Інститут монокристалів” НАН України (м. Харків).

Групою компаній “Телеоптик”. 

Щорічно кафедра організує 1-2 та приймає участь в 2-3 конференціях (з'їздах) радіологів-діагностів, променевих терапевтів і спеціалістів з ядерної медицини.

З 2004 року під егідою НМАПО імені П.Л. Шупика розпочато видання журналу «Радіологічий вісник», журнал виходить 4 рази на рік. Головний редактор журналу – профессор Щербіна О.В.