Search

Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки (під назвою медичної радіології) створена в 1957 році. До складу кафедри в 1992 році увійшов курс радіаційної гігієни. У різні роки кафедру очолювали: член - кор. АН України, проф. Олексій Опанасович Городецький (1957 – 1960), доктор біологічних наук, професор Микола Федорович Ліпкан (1960 – 1966), Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Тамара Порфиріївна Сиваченко (1966 – 1993), Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Дмитро Сергійович Мечев (1993 – 2016). З 2016 року – завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Щербіна Олег Володимирович.

Професорсько-викладацький склад кафедри в 1957 р. складався з 6 викладачів: проф. О.О. Городецького, доцентів М.Ф. Ліпкана, Б.Р. Киричинського та асистентів Т.П. Сиваченко, С.М. Одерій, Ю.О. Тація.

З 1966 р. під керівництвом проф. Сиваченко Т.П. на кафедрі розширився обсяг підготовки лікарів, збільшився професорсько-викладацький склад. В різні роки тут працювали і працюють доктори медичних наук, професори Т.П. Сиваченко, Д.С. Мечев, О.І. Авраменко, В.М. Славнов, О.В. Щербіна, Д.А. Лазар, О.І. Солодянникова; доктори медичних наук Г.В. Валуєва, В.В. Поцибіна, В.О. Рогожин, С.С. Макеєв; кандидати медичних наук доценти В.П. Іщенко, В.К. Калина, А.К. Бєлоус, В.В. Цвєткова, В.Г. Капустник, О.О. Зозуля, В.А. Романенко, Т.І. Чеботарьова, В.П. Івчук, М.П. Мащенко, В.О. Мурашко, Н.П. Бичкова, М.М. Фірсова, М.В. Соколовська, Л.В. Рущак; асистенти Д.О. Джужа, О.В. Сафронова, Ю.П. Северин; старші наукові співробітники, кандидати медичних наук Л.М. Калинник, А.Ф. Срібна, О.А. Федько; кандидати технічних наук, старші викладачі І.М. Крупка, Ю.М. Коваленко, старший інженер Ю.О. Рибкін та ін.

Після аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 р. виникла необхідність підготовки лікарів з радіаційної медицини. Колектив кафедри розробив програму і розпочав проведення місячних циклів з цієї проблеми, з щорічною підготовкою 80-100 лікарів.

У 1989 р. при кафедрі організована радіоімунологічна лабораторія, хоча ці методики застосовувались в клініці і лікарі вивчали їх ще з 1975 р. Тут було розроблено і впроваджено в клінічну практику більше 50 радіоімунологічних методик з визначенням гормонів, пухлинних маркерів, стану обмінних процесів та ін.

Аспірантуру на кафедрі відкрито ще в 1951 році. Перший аспірант – С.М. Одерій, яка стала потім провідним спеціалістом з променевої терапії. В аспірантурі в різні роки навчались більшість викладачів кафедри. З 1992 р. на кафедрі введено інтернатуру.

Аспіранти та здобувачі кафедри успішно захищають дисертації. Професор О.О. Городецький підготував 40 докторів та кандидатів наук, професор Т.П. Сиваченко – 7 докторів та 37 кандидатів наук, професор М.Ф. Ліпкан – 1 доктора та 4 кандидатів наук, професор Д.С. Мечев – 5 докторів та 15 кандидатів наук.

Щорічно співробітники кафедри публікують в середньому 25-30 наукових праць. Такі монографії, посібники та підручники (всього 61) як "Радиоизотопная диагностика", "Диагностическое и лечебное применение радиоактивных изотопов", "Радиоизотопная диагностика в онкологии", "Лечебное применение открытых радионуклидов", "Руководство по ядерной медицине", “Променеві методи в діагностиці та оцінці ефективності лікування раку передміхурової залози”, "Гормони та пухлинні маркери: клініко-методичні аспекти", "Променева діагностика" (2 тома), "Radiology", "Променева терапія пухлин головного мозку" та ін. стали настільними книгами не тільки для лікарів-радіологів України, але й країн СНД.

За розробку і впровадження в клінічну практику вітчизняної радіодіагностичної апаратури трьох співробітників кафедри – Т.П. Сиваченко, В.П. Іщенка, В.К. Калину в 1972 р. відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки. В 1979 р. професор Т.П. Сиваченко удостоєна почесного звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Доценту В.К. Калині присвоєно почесне звання Заслуженого винахідника та раціоналізатора СРСР. Професор Д.С. Мечев має золоту і срібну медалі ВДНГ СРСР (1979, 1981), в 2003 році удостоєний почесного звання Заслуженого діяча науки і техніки України, в 2008 році на четвертому міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий Час» нагороджений золотою медаллю за сукупність відкриття і винаходів щодо вивчення патогенезу місцевих променевих реакцій, в 2011 р. нагороджений Верховною Радою України медаллю «20 років НКРЗУ». Професор О.І. Авраменко– заслужений лікар України, кавалер багатьох державних нагород, в тому числі за участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З 1979 р. на базі кафедри разом з кафедрою медичної радіології Центрального інституту удосконалення лікарів (м. Москва) протягом 10 років проводилися міжрегіональні курси "Застосування ядерних методів в медицині" для зарубіжних спеціалістів по лінії ВООЗ – МАГАТЕ. За цей період підготовлено 320 лікарів з 32 країн світу.

Колектив кафедри радіології (2009 рік)

Колектив кафедри радіології (2015 рік)

 

Колектив кафедри радіології (2016 рік)

Колектив кафедри з деканом факультету (2019 рік)