Search

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2013 рр. 

1. Посібник з медичної вірусології /За ред. Гиріна В.М.-К.:Здоров'я.-1995.-368 с.
2. Вірусний гепатит В у новонароджених дітей: Навчально-методичний посібник / За ред. Гиріна В.М.-К., 2001.-90 с
3. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. Вірусні гепатити. – К. «Фенікс», 2002, 295 с.
4. Ротавірусна інфекція: навчально-методичний посібник для лікарів / За ред. Дзюблик І.В.-К.:Олпрінт, 2004.-116 с.
5. Посібник з хіміотерапії вірусних інфекцій: Навчально-методичний посібник для лікарів / За редакцією Дзюблик І.В.- К.,2004.-176 с.
6. Грип та його профілактика: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В., Широбокова В.П.-К.,2005.-194 с.
7. Парентеральні вірусні гепатити: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В.-К.,2005.-168 с.
8. Порохницький В.Г. Вірусні гепатити від А до SEN., К.,2005.-192 с.
9. Базові питання добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник для лікарів / за ред.Дзюблик І.В. - К., 2007. - 171 с.
10. Організація роботи лабораторії при дослідженні біоматеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції: методичні рекомендації.-К.,2007.-33 с.
11. Вірусологія. Збірник тестових завдань Навчально-методичний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.-144 с.
12. Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: шлях до удосконалення послуг для окремих груп населення. Навчальний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.- 200 c.
13. Медична мікробіологія, вірусологія імунологія. Підручник для мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /За ред. В.П.Широбокова.- Київ.- Нова книга.-2010.-944 с.
14. Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Міроненко А. П., Виноград Н. О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.-Київ: Мед книга.-2011.-190 с.
15. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник, для лікарів /за ред.. І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко.- К.-2012.-219 с.
16. Культура клітин у медичній вірусології: навчально-методичний посібник / Дзюблик І.В., Трохименко О.П., Соловйов С.О. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. - 144 с.

Методичні рекомендації

1. Широбоков В. П., Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Порохницький В. Г., Вернер О. М., Міроненко А. П., Костенко О. О. Застосування швидких тестів в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. Київ.-2008.-34 с.
2. Дзюблик І. В. і співавт. Методичні рекомендації для медичних працівників щодо надання послуг з- консультуваня і тестування на ВІЛ-інфекцію.-Київ.-2011.-20 с.
3. Марієвський В. Ф., Задорожна В. І., Бондаренко В. І., Бура Т. О., Доан С. І., Зубкова Н. Л., Ведмеденко В. В., Дзюблик І. В., Трохименко О. П., Костенко О. О. Визначення віруліцидної дії дезінфікуючих засобів. Методичні рекомендації. Затверджені Наказом МОЗ №231 від 08.04.09.
4. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Дзюблик Я.О., Самборська І.Ф., Степченкова Т.В., Ковалюк О.В., Вороненко С.Г., Ковалишин Г.Г. Швидкі ІХА-тести для етіологічної діагностики інфекційних захворювань людини. Методичні рекомендації.-К., 2013.-24 с.
5. Гавура В.В., Дзюблик І.В., Білько І.П., Ковалюк О.В. та ін. Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів зі спеціальності «Мікробіологія і вірусологія» на базах стажування (укладені згідно наказу ректора НМАПО №266 від 30.01.2014 р. п.10.).-К., 2014.-40 с. 

Методичні вказівки

1. Трохименко О. П., Антоненко Л. О., Соловйов С. О., Ковалюк О. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05140101 – „Промислова біотехнологія” Основи клітинної технології у біології та медицині. Гриф надано Методичною радою НТУУ „КПІ” (Протокол №9 від 19.05.11. р.).-Київ.-2011.-48 с.
2. Дзюблик І. В., Обертинська О. В. Порядок відбору, транспортування та зберігання матеріалу для діагностики інфекційних захворювань та виявлення факторів їх передачі методом полімеразної ланцюгової реакції. Методичні вказівки (Подано до друку, 2012). 

Патенти на винаходи

1. Обертинська О. В., Трохименко О. П., Корчак Г. І. Дзюблик І. В. Спосіб концентрації вірусів із рідких середовищ. Патент України № 83942 на винаходи. Зареєстрований в державному реєстрі патентів України на винаходи від 26.08.2008 р.
2. Обертинская О. В., Трохименко Е. П., Корчак Г. И., Дзюблик И. В. Патент Российской Федерации на изобретение №2349643 Способ концентрации вирусов из жидких сред. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20 марта 2009 г.
3. Вергун Л. Ю., Трохименко О. П. Патент України на корисну модель №41066. Спосіб видалення вірусів із біологічних рідин з використанням мікрочасток. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 27.04.2009 р.
4. Соловйов С.О., Собков А.В., Дзюблик Я.О., Гальчинский Л.Ю., Дзюблик І.В. Комп’ютерна програма «Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54807.- К.: Державний департамент інтелектуальної власності України.-Дата реєстрації 16.05.2014.