Search

 

Завідувач кафедри вірусології, доктор медичних наук, професор
Заслужений лікар України
Дзюблик Ірина Володимирівна 

idzyublyk@ukr.net

Освіта. Ірина Володимирівна Дзюблик народилася в місті Києві в родині службовців. У 1971 році вступила на санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, який закінчила з відзнакою.

Кваліфікація. Лікар-вірусолог. Доктор медичних наук (1994). Професор (2001)

Професійна діяльність. Науковий шлях Ірина Володимирівна розпочала в Київському науково-дослідному інституті (НДІ) інфекційних хвороб, до очної аспірантури якого вона вступила в 1977 році за рекомендації вченої ради Київського медичного інституту. Після успішного закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником лабораторії загальної вірусології НДІ епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. З 1985 року була обрана за конкурсом старшим науковим співробітником ЦНДЛ Київського інституту удосконалення лікарів (нині Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України).

Наукова діяльність. У 1981 році І.В.Дзюблик захистила кандидатську дисертацію на тему «Интерферон при гриппозной инфекции и влияние некоторых факторов на его образование». У 1994 році здобула науковий ступень доктора медичних наук за спеціальністю вірусологія на тему «Патогенетичні механізми продуктивної ротавірусної інфекції та вдосконалення методів її лабораторної діагностики». Наукові звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1988 році, доцента кафедри вірусології -у 1996 році , професора кафедри вірусології - у 2001 році. У 2008 році указом Президента України І.В. Дзюблик присвоєно Почесне звання «Заслужений лікар України».

Дзюблик Ірина Володимирівна є автором понад 400 наукових публікацій, 21 підручника та навчального посібника, 18 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Науково-практичні розробки захищені 12 авторськими свідоцтвами та патентами на винахід. За наукового керівництва і консультування Ірини Володимирівни захищені 4 кандидатські, виконуються 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.

Сфера наукових інтересів. Під керівництвом професора І.В. Дзюблик розроблену цілу низку оригінальних методик та методичних підходів з лабораторної діагностики актуальних інфекційних захворювань людини . Ірина Володимирівна є автором протиротавірусної вакцини з підвищеною імуногенністю. Нею розроблені нові сучасні методики для потреб біотехнології вітчизняного виробництва імунобіологічних препаратів. Багато уваги та зусиль професором приділено апробації та впровадженню простих/швидких тестів та молекулярно-генетичних методів діагностики у практику охорони здоров'я України.

Професор І.В. Дзюблик є провідним фахівцем у галузі медичної вірусології з проблем вірусних гастроентеритів, респіраторних вірусних інфекцій, ВІЛ-інфекції/СНІДу, хіміотерапії та хіміопрофілактики вірусних інфекцій. Вона є експертом з питань вірусних імунобіологічних препаратів, з 2009 року офіційним експертом Clinical Research Foundation EEU з питань вірусології та інфекційних захворювань. Впродовж багатьох років є членом Американського товариства мікробіологів (American society for microbiology), редакційних рад наукових фахових видань.

Професор І.В. Дзюблик входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10 у НМАПО імені П.Л.Шупика та спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України».

Викладацька діяльність. З 1988 по 1993 роки Ірина Володимирівна Дзюблик - старший викладач кафедри вірусології, а з 1993 по 1998 роки - доцент кафедри вірусології. З 1998 року обіймає посаду професора кафедри вірусології, з 2002 року - очолює кафедру вірусології. З 1998 по 2002 роки Ірина Володимирівна за сумісництвом працювала вченим секретарем НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.